Оксана Бурліцька (Oksana Burlytska)
Оксана Бурліцька (Oksana Burlytska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування маркетингового потенціалу підприємства в умовах сучасного ринку
Н Рожко, ОП Бурліцька
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
212010
Маркетингові інтелектуальні активи: підходи до оцінки
ІЛ Піняк, ИЛ Пиняк, ОП Бурліцька, ОП Бурлицкая
ТНТУ, АСУ, 2012
82012
Аналіз вітчизняних дисертаційних досліджень з проблеми місця ризиків в економіці та в діяльності підприємств
ТМ Королюк, ОП Бурліцька
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій
РВ Федорович, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, МП Галущак, ОЯ Галущак, ...
ФО-П Шпак ВБ, 2017
22017
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій. Колективна монографія
ВА Фалович, ГП Баб'як, НМ Бакуліна, ОП Бурліцька, НМ Голда, ...
Економічні, соціальні та психологічні аспекти сучасних маркетингових технологій, 2019
12019
Аромамаркетинг як невід’ємний елемент мерчандайзингу/ О. П. Бурліцька//
О Бурліцька
Вісник Хмельницького національного університету . економічні науки, 1 (№ 6 …, 2017
1*2017
Дослідження «дитячого маркетингу» при формуванні асортименту дитячих товарів
ОП Бурліцька
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинговий …, 2015
12015
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОП Бурліцька, НМ Голда, ОМ Загородна, ОІ Краузе, ...
12013
Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України
РВ Федорович, ОМ Загородна, ВМ Серединська, ОІ Краузе, ...
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013
12013
Теоретичні основи стратегії цінісноорієнтованого маркетингу
ОП Бурліцька, НМ Голда
Nauka i studia, 2021
2021
«Рекламний менеджмент»: конспект лекцій для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання
ОП Бурліцька
2021
Дослідження та формування механізму продажу
НМ Голда, ОП Бурліцька, ОІ Краузе
Галицький економічний вісник 68 (1), 166-173, 2021
2021
Класифікація ризиків в купівельній поведінці споживачів
О Бурліцька
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та …, 2021
2021
Медіапланування як складова рекламної діяльності
О Бурліцька, Н Голда
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum (ISSN 2336-3630), 49-55, 2021
2021
Психологічно-мотиваційні фактори поведінки споживачів та організація семплінгу
О Бурліцька, Н Голда
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum (ISSN 2336-3630), 131-139, 2021
2021
Вторинна упаковка як інструмент мерчандайзингу
О Бурліцька, І Піняк
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму зміцнення …, 2021
2021
Концепція ризику в купівельній поведінці споживачів
О Бурліцька
XІV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингові технології в …, 2020
2020
Конс’юмеризм як концепція захисту прав споживачів
Д Боднар, ОП Бурліцька
Матеріали ⅩⅠ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих …, 2020
2020
Упаковка як елемент мерчандайзингу
О Буранич, ОП Бурліцька
Матеріали ⅩⅠ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих …, 2020
2020
Shelf ready packing в мерчандайзингу
ОП Бурліцька
Матеріали ⅩⅠ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20