Євген Никодимович Приступа  scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Євген Никодимович Приступа scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Б Шиян
Bohdan Books, 2001
9412001
Основы методики физического воспитания школьников
БМ Шиян, Приступа, ЕН
М.: Просвещение, 103-110, 1989
1621989
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша, ЄН Приступа
Львів: ЛОНМІО, 1996
1261996
Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
ІР БОДНАР, ПЄ Никодимович
1052000
Традиції української національної фізичної культури
ЄН Приступа, ВС Пилат
Троян, 1991
871991
Народна фізична культура українців
Є Приступа
Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1995
671995
Методологические основы современной системы подготовки гандболистов высокой квалификации
ВА Тищенко, Приступа, ЕН
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
602014
Теорiя i методика фiзичного виховання школярiв
БМ Шиян, Приступа, ЄН
Тернопіль: Навчальна книга.-Богдан, С. 137-148, 2001
572001
Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика
Є Приступа, О Слімаковський, М Лук’янченко
Дрогобич: Вимір, 1999
561999
Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання
ЕС Вільчковський, Приступа, ЄН
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 301-310, 1992
561992
Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття
БМ Шиян, Приступа, ЄН
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук …, 2001
492001
Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади: навчальний посібник
ЮА Бріскін, ЄН Приступа
Львів:“Ахіл, 2003
472003
Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 р.): навч. посібник
БЄ Трофим’як, Приступа, ЄН
К.: ІЗМН, 34-45, 1997
461997
Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки
ВС Келлер, Приступа, ЕН
М.: СААМ, 41-50, 1995
461995
Социально-педагогическая профилактика девиаций социального здоровья школьника: автореф.… д-ра пед. наук: 13.00. 02–теория и методика обучения и воспитания (социальное воспи …
ЕН Приступа
Приступа ЕН–М 42, 2008
422008
Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури
ЄН Приступа
Ін-т педагогіки АПН України.-К., 1996
411996
Оцінювання психо-фізіологічних станів у спорті
Г Коробейніков, Є Приступа, Л Коробейнікова, Ю Бріскін
402013
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
402001
Організаційні основи паралімпійського спорту
Ю Бріскін, Є Приступа
382004
Решение проблем современной молодежи средствами олимпийского образования
Е Приступа, Ю Брискин, М Питын
Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele Congresului Şt. Intern …, 2011
322011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20