Євген Никодимович Приступа  scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Євген Никодимович Приступа scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Б Шиян
Bohdan Books, 2001
14972001
Основы методики физического воспитания школьников
БМ Шиян, Приступа, ЕН
М.: Просвещение, 103-110, 1989
369*1989
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша, ЄН Приступа
ЛОНМІО, 2019
2132019
Методологические основы современной системы подготовки гандболистов высокой квалификации
ВА Тищенко, Приступа, ЕН
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
1442014
Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
ІР БОДНАР, ПЄ Никодимович
1352000
Традиції української національної фізичної культури
ЄН Приступа, ВС Пилат
Троян, 1991
1341991
Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки
ВС Келлер, Приступа, ЕН
М.: СААМ, 41-50, 1995
1181995
Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика
Є Приступа, О Слімаковський, М Лук’янченко
Дрогобич: Вимір, 449, 1999
1171999
Народна фізична культура українців
Є Приступа
Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1995
871995
Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання
ЕС Вільчковський, Приступа, ЄН
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 301-310, 1992
811992
Социально-педагогическая профилактика девиаций социального здоровья школьника
ЕН Приступа
Приступа ЕН–М 42, 2008
742008
Теорiя i методика фiзичного виховання школярiв
БМ Шиян, Приступа, ЄН
Тернопіль: Навчальна книга.-Богдан, С. 137-148, 2001
732001
Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури
ЄН Приступа
Ін-т педагогіки АПН України.-К., 1996
711996
Факторы результативности соревновательной деятельности при розыгрыше стандартных положений
ВС Келлер, ЕН Приступа
Проблемы повышения мастерства спортсменов : тез. докл. науч.-практ. конф, 71, 1989
71*1989
Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття
БМ Шиян, Приступа, ЄН
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук …, 2001
702001
Організаційні основи паралімпійського спорту
Ю Бріскін, Є Приступа
622004
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
622001
ЯКІСТЬЖИТТЯ ЛЮДИНИ: КАТЕГОРІЇ, КОМПОНЕНТИ ТА ЇХ ВИМІРЮВАННЯ
Є Приступа, Н Куриш
Фізична активність, здоров’я і спорт, 54-63, 2010
612010
Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади: навчальний посібник
ЮА Бріскін, ЄН Приступа
Львів:“Ахіл, 2003
612003
Оцінювання психофізіологічних станів у спорті
Г Коробейніков, П Євген, Л Коробейнікова, Ю Бріскін
602013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20