Євген Никодимович Приступа  scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Євген Никодимович Приступа scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Б Шиян
Bohdan Books, 2001
9492001
Основы методики физического воспитания школьников
БМ Шиян, Приступа, ЕН
М.: Просвещение, 103-110, 1989
167*1989
Теорія фізичного виховання
БМ Шиян, ВГ Папуша
Збруч, 2019
1262019
Фізичне виховання студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості
ІР БОДНАР, ПЄ Никодимович
1052000
Традиції української національної фізичної культури
ЄН Приступа, ВС Пилат
Троян, 1991
871991
Народна фізична культура українців
Є Приступа
Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1995
661995
Методологические основы современной системы подготовки гандболистов высокой квалификации
ВА Тищенко, Приступа, ЕН
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
642014
Теорiя i методика фiзичного виховання школярiв
БМ Шиян, Приступа, ЄН
Тернопіль: Навчальна книга.-Богдан, С. 137-148, 2001
582001
Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика
Є Приступа, О Слімаковський, М Лук’янченко
Дрогобич: Вимір, 1999
571999
Професійна спрямованість підготовки фахівців з фізичного виховання
ЕС Вільчковський, Приступа, ЄН
Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 2002, 301-310, 1992
541992
Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади: навчальний посібник
ЮА Бріскін, ЄН Приступа
Львів:“Ахіл, 2003
482003
Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття
БМ Шиян, Приступа, ЄН
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук …, 2001
482001
Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки
ВС Келлер, Приступа, ЕН
М.: СААМ, 41-50, 1995
481995
Социально-педагогическая профилактика девиаций социального здоровья школьника: автореф.… д-ра пед. наук: 13.00. 02–теория и методика обучения и воспитания (социальное воспи …
ЕН Приступа
Приступа ЕН–М 42, 2008
462008
Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 р.): навч. посібник
БЄ Трофим’як, Приступа, ЄН
К.: ІЗМН, 34-45, 1997
451997
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
422001
Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури
ЄН Приступа
Ін-т педагогіки АПН України.-К., 1996
411996
Організаційні основи паралімпійського спорту
Ю Бріскін, Є Приступа
402004
Оцінювання психо-фізіологічних станів у спорті
Г Коробейніков, Є Приступа, Л Коробейнікова, Ю Бріскін
392013
Решение проблем современной молодежи средствами олимпийского образования
Е Приступа, Ю Брискин, М Питын
Sportul Olimpic şi sportul pentru toţi : materialele Congresului Şt. Intern …, 2011
352011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20