Подписаться
Радіонова-Водяницька  Валентина Олександрівна, Radionova Valentyna
Радіонова-Водяницька Валентина Олександрівна, Radionova Valentyna
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правове регулювання відносин у сфері праці в разі банкрутства роботодавця
ВО Радіонова-Водяницька
Харків, 2011, 2011
112011
Національна служба посередництва і примирення та її роль у вирішенні колективних трудових спорів
ВО Радіонова-Водяницька
Право, 2017
22017
Щодо окремих соціальних ризиків у трудовому праві
ВО Радіонова-Водяницька
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 444-452, 2013
22013
Конституційне право на оплату праці–одне із найважливіших соціально-економічних прав людини
ЮІ Марченко
Право та інноваційне суспільство, 35-40, 2020
12020
Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародний і зарубіжний досвід
ВО Радіонова-Водяницька
Форум права, 524-530, 2009
12009
До питання принципів організації та правового регулювання атестації працівників
ВО Радіонова-Водяницька
Право, 2018
2018
Атестація як організаційно-правова форма встановлення кваліфікації працівника
ВО Радіонова-Водяницька
Право і суспільство, 78-84, 2017
2017
Вдосконалення законодавства, що регулює розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 1 ст. 40 КЗпП України
ВО Радіонова-Водяницька
Право, 2016
2016
Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці
ЮМ Бурнягіна, НІ Поклонська, СМ Прилипко, ...
Xарків: Юрайт., 2014
2014
Становленння інституту неплатоспроможності (банкрутства): соціально-правовий аспект
ВО Радіонова-Водяницька
Гельветика, 2013
2013
Комісії по трудових спорах, їх переваги та недоліки в системі юрисдикційних органів
ВО Радіонова-Водяницька
2013
Переважні права та їх значення у захисті трудових прав найманих працівників
ВО Радіонова-Водяницька
видавництво" Право", 2012
2012
О сновні шляхи вдосконалення захисту права працівників на оплату праці у випадку банкрутства роботодавця
ВО Радіонова-Водяницька
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 407-414, 2012
2012
тика курсових робіт з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, СМ Прилипко, ІА Вєтухова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Розірвання трудового договору у зв'язку зі зміною в організації виробництва і праці: порівняльний аналіз чинного та перспективного законодавства
ВО Радіонова-Водяницька
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
2010
ШТАТНИЙ РОЗПИС ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ВО РАДІОНОВА-ВОДЯНИЦЬКА
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16