Радіонова-Водяницька  Валентина Олександрівна
Радіонова-Водяницька Валентина Олександрівна
НЮУ ім. Ярослава Мудрого, кафедра трудового права
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання відносин у сфері праці в разі банкрутства роботодавця
ВО Радіонова-Водяницька
Спец. 12.00. 05 «Трудове право, 2011
62011
Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародний і зарубіжний досвід
ВО Радіонова-Водяницька
Форум права, 524-530, 2009
12009
ВдОСКОНАлеННя ЗАКОНОдАВСТВА, ЩО РегУлЮЄ РОЗІРВАННя ТРУдОВОгО дОгОВОРУ З ІНІЦІАТиВи РОбОТОдАВЦя ЗА п. 1 ст. 40 КЗпП УКРАЇНи
ВО Радіонова-Водяницька
Право та інновації, 198-202, 2016
2016
Комісії по трудових спорах, їх переваги та недоліки в системі юрисдикційних органів
ВО Радіонова-Водяницька
2013
Переважні права та їх значення у захисті трудових прав найманих працівників
ВО Радіонова-Водяницька
видавництво" Право", 2012
2012
О сновні шляхи вдосконалення захисту права працівників на оплату праці у випадку банкрутства роботодавця
ВО Радіонова-Водяницька
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 407-414, 2012
2012
тика курсових робіт з трудового права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. III курсу денних фак-тів
ВВ Жернаков, ОМ Ярошенко, СМ Прилипко, ІА Вєтухова, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–7