Follow
Педагогічний інститут
Педагогічний інститут
Київський університет імені Бориса Грінченка
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі
О Ващенко, С Свириденко
Здоров’я та фізична культура 8, 1-6, 2006
2722006
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
2572006
Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
ЛЛ Хоружа
К.: Преса України 320, 2003
1952003
Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 120-121, 2011
1802011
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ЛЛ Хоружа
Ключові слова, 2004
1652004
Здоров’я дитини–від родини
ГВ Бєлєнька, ОЛ Богініч, МА Машовець
К.: СПД Богданова АМ 220, 2006
1642006
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: підручник
ГВ Сухорукова, ОО Дронова, НМ Голота, ЛА Янцур
К.: Видавничий Дім «Слово 3, 2010
1522010
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ОЛ Музика, ВО Моляко
Вид-во Рута, 2006
1482006
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
1182002
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ТВ Ткаченко, ТВ Ткаченко
Вінниця, 2009
90*2009
Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї
ЛЛ Хоружа
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник …, 2007
882007
Здоров’язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах
О Ващенко, С Свириденко
Директор школи, 12-15, 2006
832006
Організація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи
О Ващенко, С Свириденко
Початкова освіта, 334, 2005
742005
Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки
ГВ Бєлєнька
ГВ Бєлєнька.− Київ: Науковий світ 38, 2012
672012
Довідник з виховної роботи зі студентами
ВІ Тернопільська, ТВ Коломієць, ІО Піонтківська
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 92-113, 2014
632014
Довідник з виховної роботи зі студентами
ВІ Тернопільська, ТВ Коломієць, ІО Піонтківська
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 92-113, 2014
632014
Етичний розвиток педагога: навч. посіб.
ЛЛ Хоружа
К.: Академвидав, 2012
632012
Дослідження інноваційних моделей навчання у вищій школі
LV Kozak
Освітологічний дискурс, 95-107, 2014
592014
Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія: монографія
ВВ Желанова
Луганськ: Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченка 482, 2013
562013
Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект
МВ Братко
Педагогічний процес: теорія і практика, 11-18, 2015
532015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20