Галина Юріївна Ніколаї
Галина Юріївна Ніколаї
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФМ, кафедра МПХ
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень
ГЮ Ніколаї
Суми: СДПУ ім. АС Макаренка 106, 10, 1999
371999
Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (ХХ століття)
ГЮ Ніколаї
Київ 471, 5, 2008
252008
Музично-педагогічна освіта в Польщі: історія та сучасність: монографія
ГЮ Ніколаї
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2007
242007
теорія і практика/ОП Рудницька [та ін.]; заг. ред. ОВ Михайличенко, редактор ГЮ Ніколаї
М освіта в Україні, Х образование на Украине
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2010
222010
Генеза системи музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза та її функціонування в Європі
ГЮ Ніколаї
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 361-372, 2009
92009
Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів
ЛВ Пушкар
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
92009
Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти
ГЮ Ніколаї
Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 3-17, 2013
72013
Функціонування художньо-педагогічної концепції Еміля Жак-Далькроза в польській системі освіти
ГЮ Ніколаї
Педагогічні науки: зб. наук. праць.–Суми: СумДПУ, 114-124, 2006
62006
Гуманістичні орієнтири музично-педагогічної освіти в Польщі
ГЮ Ніколаї
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова:[зб. наук. пр.].–Сер 14, 26-27, 0
5
Інноваційний розвиток фізичного виховання та спорту в університетах Республіки Польща
ГЮ Ніколаї
42014
Методичні основи ритміки Еміля Жак-Далькроза: методичні рекомендації для студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів
ГЮ Ніколаї
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2007
42007
Українська фортепіанна музика як феномен культури ХХ століття
Г Ніколаї
Ars inter Culturas, 121-132, 2010
32010
Розповсюдження ритміки Еміля Жак-Далькроза в міжнародному просторі вищої мистецької освіти
ГЮ Ніколаї, ВВ Ключко
22017
Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва: польсько-укранський проект
Г Ніколаї
Studies in Comparative Education, 2012
22012
Європейські моделі підготовки вчителів музики
ГЮ Ніколаї
Педагогічні науки: зб. наук. праць.–Суми: СумДПУ, 142-150, 2008
22008
Теоретико-методологічні орієнтири танцювально-терапевтичних розвідок: європейський контекст
ГЮ Ніколаї, О Медведєв
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
Система вищої технічної освіти в республіці Польща
ГЮ Ніколаї
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 433-442, 2015
12015
Теоретичні основи інтеркультурної мистецької освіти: європейський вимір
ГЮ Ніколаї
конференции «Международное сотрудничество в образовании в условиях …, 2012
12012
Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної сфери на основі компетентнісного підходу
В Локшин
Молодь і ринок, 51-54, 2011
12011
Музичний фольклор у змісті підготовки вчителів: етнопедагогічний аспект
ГЮ Ніколаї
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20