Ніколаєв Ігор Володимирович (Николаев Игорь Владимирович, Ihor Nikolaiev)
Ніколаєв Ігор Володимирович (Николаев Игорь Владимирович, Ihor Nikolaiev)
Центральноукраїнський національний технічний університет (КНТУ), Central Ukrainian National
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory apparatus
L Guryanova, I Nikolaiev, R Zhovnovach, S Milevskiy, O Ivakhnenko, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (3 (88)), 45-55, 2017
112017
Визначення параметрів імітаційної моделі виробничо-збутової системи
ВФ Гамалій, ІВ Ніколаєв
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2005
62005
Розробка логістичної системи молочної ферми
ВФ Гамалій, ІВ Ніколаєв
Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету …, 2004
62004
До питання адекватної імітаційної моделі тваринницької ферми
ІВ Ніколаєв
Економіка: проблеми теорії та практики 1 (Вип. 177), 175-179, 2003
62003
Моделі функціонування та розвитку підприємств агропромислового комплексу
ТС Клебанова, ІВ Ніколаєв, СО Хайлук
ФОП Лібуркіна Л.М.; ВД “ІНЖЕК”, 2010
52010
Питання щодо дослідження стійкості функціонування промислово-економічних систем
ВФ Гамалій, ІВ Ніколаєв
Вісник економічної науки України, 14-17, 2008
42008
Стійкість виробничого плану тваринницького комплексу
ВФ Гамалій, ІВ Ніколаєв
Модели управления в рыночной экономике 1 (Спец. выпуск), 104-109, 2005
42005
Імітаційна модель молочної ферми
АФ Кравчук, ІВ Ніколаєв
Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету …, 2002
42002
Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек
ІВ Ніколаєв, НВ Криворучко, I Nikolaiev, N Kryvoruchko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
32015
Методы оценки финансовых рисков экономических систем в условиях кризиса
ИВ Николаев
Проблеми економіки, 131-134, 2011
32011
Дослідження стійкості виробничого плану тваринницького комплексу
ВФ Гамалій, ІВ Ніколаєв
Проблеми економічної кібернетики: X наук.-метод. конф. з нагоди 40-ї річниці …, 2005
2*2005
Дослідження стійкості виробничого плану молочного комплексу
ІВ Ніколаєв
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2005
22005
Процеси управління на молочних фермах
АФ Кравчук, ЛП Крючкова, ІВ Ніколаєв
Модели управления в рыночной экономике, 210-218, 2001
22001
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРА ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НП Бахарев, ИВ Николаев
Синергетика природных, технических и социально-экономических систем, 207-213, 2018
12018
Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств
ВА Вишневська, ІВ Ніколаєв
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2018
12018
Проблеми та перспективи впровадження технологій дистанційної освіти у навчальний процес
ІВ Ніколаєв
Бізнес Інформ, 46-51, 2015
12015
Эконометрическое моделирование финансовой деятельности предприятия
ЛС Гурьянова, ТН Трунова, ИВ Николаев
Проблеми економіки, 330-337, 2013
12013
Підготовка сучасного економіста за дистанційною формою навчання: переваги та недоліки
ВФ Гамалій, БВ Дмитришин, ІВ Ніколаєв
Бізнес Інформ, 158-160, 2011
12011
Моделювання стійкості функціонування тваринницьких комплексів
ІВ Ніколаєв, ИВ Николаев, I Nikolaev
ХНЕУ, 2009
12009
Підходи до розробки моделі стратегії планування в АПК та її дослідження
ВФ Гамалій, ІВ Ніколаєв
Модели управления в рыночной экономике 1 (Спец. выпуск), 70-76, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20