Наталія Крохмаль, Наталия Крохмаль, Nataly Krokhmal, Natalia Crohmal
Наталія Крохмаль, Наталия Крохмаль, Nataly Krokhmal, Natalia Crohmal
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історичні форми саморегуляції соціального процесу
НВ Крохмаль
Запоріжжя: Просвіта, 2004
562004
Історичні форми саморегуляції соціального процесу
НВ Крохмаль
Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України, 2003
562003
Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни
В Бех, Ю Бех, С Попов
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012. Запоріжжя:«Просвіта», 2012, 2012
182012
Штучна мова в контексті дослідження соціального метаболізму [Електронний ресурс]
НВ Крохмаль
Ноосфера і цивілізація, 13, 2012
92012
Штучна мова в контекстi дослiдження соцiального метаболiзму
НВ Крохмаль
22014
Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства
ВП Бех, ГО Нестеренко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
Системний аналіз сталого розвитку: навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування»
ВП Бех, ВЛ Акуленко, ЮВ Бех, НВ Крохмаль, МВ Туленков, ...
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Саморегуляція соціального організму країни
ВП Бех, НВ Крохмаль, ГО Нестеренко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
Керівник нової української школи
НВ Калініна, ЛМ Крохмаль
2017
Державно-громадське управління освітою
ВП Бех, НВ Крохмаль, МВ Михайліченко, ЮВ Бех, НІ Ведмідь, ...
2016
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ОСВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НВ Крохмаль
Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія, 121-124, 2016
2016
Соціальний метаболізм: загальні основи формування
НВ Крохмаль
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2015
2015
Модус державно-громадського управління освітою: монографія
ВП Беха, НВК редкол.: В. П. Бех (голова)
К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015
2015
Архетипи у творчості С.Б. Кримського
НВ Крохмаль
До дня народження Сергія Борисовича Кримського (міжуніверситетські …, 2015
2015
Методичні рекомендації до написання і оформлення кваліфікаційних робіт / укл. Н. В. Крохмаль ; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова.
НВ Крохмаль
Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014
2014
Исторический анализ формирования социального метаболизма
НВ Крохмаль
Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2014
2014
Соціальний метаболізм: загальні основи формування
НВ Крохмаль
Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія …, 2013
2013
Соціальний метаболізм як соціокультурний феномен
НВ Крохмаль
Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей всеукраїнської …, 2013
2013
Соціальний метаболізм: загальні основи формування.
NV Krohmal
Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки, 299-306, 2012
2012
Особливості обміну владними відносинами між державою і громадянським суспільством
НВ Крохмаль
Особистість. Суспільство. Право: Збірник наукових статей та тез наукових …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20