Олена Гальцова
НазваПосиланняРік
Повага до гідності засудженої особи як складова принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Часопис Київського університету права, 241-244, 2014
42014
Зміст принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні й відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Проблеми законності, С. 216-223, 2014
32014
Содержание принципа уважения прав и свобод человека в уголовно-исполнительном законодательстве, исполнении и отбывании наказаний
ЕВ Гальцова
Проблеми законності, 2014
12014
Щодо впливу персоналу установ виконання покарань на засуджених до позбавлення волі
ОВ Гальцова
Часопис Київського університету права, 280-284, 2018
2018
Гальцова Олена Володимирівна
ЕВ Гальцова
лено в: Index Copernicus International (ICI); НЭБ elibrary. ru; Polish …, 2018
2018
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПЕНІТЕНЦІАРНОГО СУДДІ ЯК ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
ОМ Ащенко, ОВ Гальцова, ОП Кривецького, АП Гель, АО Помалюс, ...
2017
приНцип пОвАги ДО прАв і СвОбОД ЛюДиНи в міжНАрОДНих СтАНДАртАх з прАв ЛюДиНи тА пОвОДжЕННЯ із зАСУДжЕНими
ОВ Гальцова
Питання боротьби зі злочинністю, 151-165, 2017
2017
До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципу кримінально-виконавчого права
ОВ Гальцова
Підприємництво, господарство і право, С. 249-252, 2017
2017
Щодо права засуджених на життя під час відбування покарання
О Гальцова
Юридичний науковий електронний журнал, 122-124, 2017
2017
Щодо питання права на освіту засуджених до позбавлення волі
ОВ Гальцова
Порівняльне аналітичне право, 251, 2016
2016
Чинники, що зумовлюють злочинність неповнолітніх
ОВ Гальцова
Сучасна кримінологія: досягення, проблеми, перспективи, С. 196-198, 2016
2016
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та …, 2015
2015
Some contextual aspects of the principle of respect for human rights and freedoms in the criminal and executive law, execution and serving of a sentences
OV Galtsova
Probs. Legality 125, 216, 2014
2014
Юридичні (правові) гарантії реалізації принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Юрид. наук. електрон. журн., С. 155-158, 2014
2014
Принцип поваги до прав і свобод людини при виконанні-відбуванні покарань як один з напрямів кримінально-виконавчої політики
ОВ Гальцова
Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ …, 2014
2014
До питання про принципи кримінально-виконавчого права України
ОВ Гальцова
Публічне право, С. 216-222, 2014
2014
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві України та у законодавстві інших країн
ОВ Гальцова
Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в …, 2013
2013
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Актуальні питання розвитку державності та правотворчої діяльності в Україні …, 2013
2013
Повага до прав і свобод людини як принцип кримінально-виконавчого законодавства
О Гальцова
Юридична Україна, 96-102, 2013
2013
Принцип поваги до прав і свобод людини як новела кримінально-виконавчого законодавства
ОВ Гальцова
Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20