Олена Володимирівна Гальцова; Olena Galtsova; ORCID ID: 0000-0001-6018-0486; Researcher ID:
Олена Володимирівна Гальцова; Olena Galtsova; ORCID ID: 0000-0001-6018-0486; Researcher ID:
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Повага до гідності засудженої особи як складова принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Часопис Київського університету права, 241-244, 2014
82014
Зміст принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні й відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Проблеми законності, С. 216-223, 2014
32014
Содержание принципа уважения прав и свобод человека в уголовно-исполнительном законодательстве, исполнении и отбывании наказаний
ЕВ Гальцова
Проблеми законності, 2014
22014
Щодо впливу персоналу установ виконання покарань на засуджених до позбавлення волі
ОВ Гальцова
Часопис Київського університету права, 280-284, 2018
12018
До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципу кримінально-виконавчого права
ОВ Гальцова
Підприємництво, господарство і право, С. 249-252, 2017
12017
Чинники, що обумовлюють складнощі ресоціалізації жінок, які відбувать покарання у виді позбавлення волі
ОВ Гальцова
Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2019. – Ч …, 2019
2019
Щодо поняття режиму у кримінально-виконавчому законодавстві
ОВ Гальцова
Юридична осінь 2019 року: всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів …, 2019
2019
До поняття "катування" у національному законодавстві
ОВ Гальцова
Запобігання катувань в практиці органів кримінальної юстиції: матеріали …, 2019
2019
Щодо збереження контактів із родиною засуджених осіб до позбавлення волі
ОВ Гальцова
Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ ВПЗ імені …, 2019
2019
Корупція в установах виконання покарань
ОВ Гальцова
Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково …, 2019
2019
Повага до прав і свобод людини у системі принципів кримінально-виконавчого права
ОВ Гальцова
Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики …, 2019
2019
Гальцова О.В.
ОВ Гальцова
2019
Чинники, які обумовлюють порушення особистої безпеки засуджених під час відбування покарань
ОВ Гальцова
Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії: Матеріали …, 2019
2019
Щодо поваги до свободи та особистої недоторканості засуджених
ОВ Гальцова
Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: Матеріали …, 2019
2019
До змісту поваги до свободи думки та слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань і світогляду засуджених
ОВ Гальцова
Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи: Матеріали …, 2019
2019
До обмеження прав і свобод засуджених
ОВ Гальцова
Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи: Матеріали …, 2019
2019
Щодо сучасного стану наукової розробки принципів кримінально-виконавчого права та принципів кримінально-виконавчого законодавства
ОВ Гальцова
Верховенство права та правова держава: Матеріали міжнародної науково …, 2019
2019
Щодо впливу праці на засуджених до позбавлення волі
ОВ Гальцова
Юридичні науки: проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково …, 2019
2019
Вплив персоналу установ виконання покарань на засуджених осіб до позбавлення волі
ОВ Гальцова
Розбудова правової держави в Україні: реалії та перспективи: Матеріали …, 2019
2019
Право на судовий захист як юридична гарантія прав і свобод засуджених
ОВ Гальцова
Основні права людини: розуміння та виклики : матеріали міжнародної науково …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20