Олена Гальцова
НазваПосиланняРік
Повага до гідності засудженої особи як складова принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Часопис Київського університету права, 241-244, 2014
32014
Зміст принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні й відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Проблеми законності, С. 216-223, 2014
12014
Принцип поваги до прав і свобод в міжнародних стандар-тах з прав людини та поводження із засудженими
ОВ Гальцова
Питання боротьби зі злочинністю, 151-165, 2017
2017
До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципу кримінально-виконавчого права
ОВ Гальцова
Підприємництво, господарство і право, С. 249-252, 2017
2017
Щодо права засуджених на життя під час відбування покарання
О Гальцова
Юридичний науковий електронний журнал, 122-124, 2017
2017
Чинники, що зумовлюють злочинність неповнолітніх
ОВ Гальцова
Сучасна кримінологія: досягення, проблеми, перспективи, С. 196-198, 2016
2016
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право та …, 2015
2015
Содержание принципа уважения прав и свобод человека в уголовно-исполнительном законодательстве, исполнении и отбывании наказаний
ЕВ Гальцова
Проблеми законності, 2014
2014
Some contextual aspects of the principle of respect for human rights and freedoms in the criminal and executive law, execution and serving of a sentences
OV Galtsova
Probs. Legality 125, 216, 2014
2014
Юридичні (правові) гарантії реалізації принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Юрид. наук. електрон. журн., С. 155-158, 2014
2014
Принцип поваги до прав і свобод людини при виконанні-відбуванні покарань як один з напрямів кримінально-виконавчої політики
ОВ Гальцова
Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ …, 2014
2014
До питання про принципи кримінально-виконавчого права України
ОВ Гальцова
Публічне право, С. 216-222, 2014
2014
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві України та у законодавстві інших країн
ОВ Гальцова
Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в …, 2013
2013
Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань
ОВ Гальцова
Актуальні питання розвитку державності та правотворчої діяльності в Україні …, 2013
2013
Повага до прав і свобод людини як принцип кримінально-виконавчого законодавства
О Гальцова
Юридична Україна, 96-102, 2013
2013
Принцип поваги до прав і свобод людини як новела кримінально-виконавчого законодавства
ОВ Гальцова
Юридична осінь 2012 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2012
2012
кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ОВ Гальцова
ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ REGARDING THE RIGHT TO EDUCATION OF CONVICTED РERЅONЅ
ОВ Гальцова
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18