Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема
ВВ Ягупов, ВІ Свистун, МА Кришталь, ВМ Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
142013
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень
ЛО Балагур
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
62014
Методологічні й теоретичні проблеми забезпечення міжпредметних зв’язків у підготовці фахівців технічного профілю
ВВ Ягупов, НМ Півень
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
62013
Аналіз сучасних підходів щодо визначення наукової категорії професіоналізм особистості”
НВ Підбуцька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
52013
Організаційно-педагогічні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби
ОА Іващенко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
52013
Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети
ОФ Волобуєва
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
42014
Сутність, особливості змісту і структура поняття професійна комунікативна компетентність офіцера-прикордонника”
СВ Чернова
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
42013
Складова професійної діяльності середнього медичного персоналу: професійне спілкування
ОВ Булаєвська
Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України …, 2011
42011
Соціально-психологічні аспекти військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів
ЮВ Каменюк
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
32015
Позитивне мислення та емоційна саморегуляція у професійній діяльності педагога
ОВ Шевчишена
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
32015
Результати дослідно-експериментальної роботи з формування готовності до охорони і забезпечення громадського порядку у майбутніх офіцерів МВС
ДВ Швець
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
32014
Професійна зрілість особистості у її соціально-психологічному просторі
ТВ Комар
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
32014
Обучающийся в профессиональном учебном заведении как субъект педагогического процесса
ВВ Ягупов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
32014
Стан розвитку академічної мобільності студентів в європейських країнах: проблеми та перспективи
ОА Болотська
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Екологічна компетентність майбутнього фахівця-аграрника
ГА Білецька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників як педагогічна і фахова проблема
НВ Калинюк
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Організація професійного виховання у Національній академії Держаної прикордонної служби України
ОМ Ставицький
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Профессиональная субъектность офицеров Министерства чрезвычайных ситуаций Украины
ВВ Ягупов, НА Крышталь, ВН Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2012
32012
Проблеми професійної підготовки лікарів ветеринарної медицини у вищих навчальних закладах України
ОМ Канівець
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2011
32011
Підготовка майбутніх педагогів природничих дисциплін до профілактичної роботи з підлітками у позааудиторний час
ОМ Гомонюк
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20