Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема
ВВ Ягупов, ВІ Свистун, МА Кришталь, ВМ Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
102013
Аналіз сучасних підходів щодо визначення наукової категорії професіоналізм особистості”
НВ Підбуцька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
62013
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій
ОІ Чекан
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
52014
Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети
ОФ Волобуєва
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
42014
Організаційно-педагогічні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби
ОА Іващенко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
42013
Соціально-психологічні аспекти військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів
ЮВ Каменюк
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
32015
Позитивне мислення та емоційна саморегуляція у професійній діяльності педагога
ОВ Шевчишена
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
32015
Обучающийся в профессиональном учебном заведении как субъект педагогического процесса
ВВ Ягупов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
32014
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень
ЛО Балагур
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
32014
Сутність, особливості змісту і структура поняття професійна комунікативна компетентність офіцера-прикордонника”
СВ Чернова
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Самостійна робота студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення дисципліни Концертмейстерський клас”
НІ Журавльова, ІВ Каленик
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Екологічна компетентність майбутнього фахівця-аграрника
ГА Білецька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
32013
Складова професійної діяльності середнього медичного персоналу: професійне спілкування
ОВ Булаєвська
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2011
32011
Підготовка майбутніх педагогів природничих дисциплін до профілактичної роботи з підлітками у позааудиторний час
ОМ Гомонюк
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
22015
Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації
ВВ Крупа
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
22014
Аналіз проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до практичної професійної діяльності
ВВ Савіцька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
22014
Сучасні вимоги щодо розробки та впровадження електронних підручників у систему професійно-технічної освіти
ОВ Діденко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
22013
Стан розвитку академічної мобільності студентів в європейських країнах: проблеми та перспективи
ОА Болотська
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
22013
Педагогічна модель формування екологічної культури майбутнього інженера гірничого профілю в процесі професійної підготовки
СО Зелінська
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
22013
Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах
СМ Морозов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20