Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінська культура і компетентність керівників як системна психолого-педагогічна проблема
ВВ Ягупов, ВІ Свистун, МА Кришталь, ВМ Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
162013
Особливості подолання психологічних бар’єрів у студентів у процесі навчання
НВ Сопілко
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана …, 2008
162008
Готовність до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема
ЛВ Потапкіна
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
122015
Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників під час навчання у магістратурі: сутність і особливості змісту
В Веретільник, О Діденко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
92016
Формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності
ІМ Почекалін
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
92015
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону як предмет наукових досліджень
ЛО Балагур
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
92014
Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисциплін
ОВ Дерев’янко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
92013
Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації
ВВ Крупа
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
82014
Аналіз сучасних підходів щодо визначення наукової категорії професіоналізм особистості”
НВ Підбуцька
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
72013
Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
62016
Обучающийся в профессиональном учебном заведении как субъект педагогического процесса
ВВ Ягупов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
62014
Методологічні й теоретичні проблеми забезпечення міжпредметних зв’язків у підготовці фахівців технічного профілю
ВВ Ягупов, НМ Півень
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
62013
Особливості системи відбору та підготовки персоналу різних ланок Прикордонної охорони Фінляндії
АВ Балендр
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
62013
Застосування мультимедійних засобів як складової інформаційних систем у процесі вивчення англійської мови курсантами вищих військових навчальних закладів
ОВ Лемешко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
52014
Професійна діяльність сучасного викладача вищої школи: виклики та пріоритети
ОФ Волобуєва
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
52014
Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у вищих навчальних закладах
НА Голярдик, ЛЛ Дика
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2014
52014
Педагогічні засади професійної підготовки офіцерів запасу у вищих навчальних закладах
СМ Морозов
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
52013
Організаційно-педагогічні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби
ОА Іващенко
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2013
52013
Методика організації та результати експериментального дослідження з формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-бакалаврів
ОВ Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
52012
Профессиональная субъектность офицеров Министерства чрезвычайных ситуаций Украины
ВВ Ягупов, НА Крышталь, ВН Король
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20