Володимир Головко/Holovko Volodymyr/ Головко Владимир/Golovko Vladimir
Володимир Головко/Holovko Volodymyr/ Головко Владимир/Golovko Vladimir
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії: курс лекцій
СО Кудря, ВМ Головко
Ніжин: ТОВ Вид-во Аспект-Поліграф, 2005
132005
Основы конструирования энергоустановок с возобновляемыми источниками энергии: уч. пособие
СА Кудря, ВМ Головко
К.: НТУУ «КПИ, 2011
42011
Аналіз принципів побудови локальних систем енергозабезпечення на базі відновлювальних джерел енергії
ВМ Головко, ПЛ Денисюк, ВМ Кириленко
Матеріали ІХ міжнар. наук. конф.«Відновлювана енергетика ХХІ століття».–Крим …, 2008
42008
Раціональне використання енергії сонячної радіації та вітру в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва
ВМ Головко, ІІ Мартиненко
Доповіді НАН України, 87-90, 2003
42003
Имитационная модель для анализа параметров автономных ветроэлектрических установок с асинхронным генератором
ВМ Головко, ВП Коханевич, НА Шихайлов, КР Сандовал, АМ Донец
Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 42-52, 2017
32017
Использование энергии Солнца и ветра в сельском хозяйстве Украины
МВЕ Корчемный Н.А., Машевский В.П., Головко В.М.
Госагропром УССР, 1989
31989
Вітроенергетика
ВМ Головко
22019
Аналіз характеристик параметрів лопаті ротора автономної вітроенергетичної установки
ЗТВ Головко В.М.,Коханевич В.П., Шихайлов Н.А.
Відновлювана енергетика 3, 49-53, 2013
22013
Разработка и испытание генераторов с постоянными магнитами для ветроустановок на базе серийных асинхронных двигателей
ВМ Головко, ВП Коханевич, ЮН Перминов, НА Шихайлов, ...
Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, 48-55, 2012
22012
Використання енергії відновлюваних джерел в агропромисловому комплексі України
СО Кудря, BM Головко, ЛB Яценко
Наук. вісн. НУБіП. Сер. Техніка та енергетика АПК.–2010.–Вип 153, 19-23, 2010
22010
Первый украинский грузопассажирский гибридный электромобиль
АК Шидловский, МЗ Згуровский, АС Яндульский, ВБ Павлов, АВ Попов, ...
Техн. електродинамiка. Темат. вип., 65, 2008
22008
Визначення енергетичних характеристик режиму вітру для автономних систем
ВМ Головко, ГП Душина
Відновлювана енергетика, 45-47, 2005
22005
Порівняння традиційного генератора із постійними магнітами з торцевим генератором із двосторонньою активною поверхнею для вітроустановок
V Golovko, E Monakhov, O Ponomarev, I Kovalenko
Vidnovluvana energetika, 30-38, 2018
12018
Порівняльний аналіз експериментальних та результатів імітаційного моделювання роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором з використанням імпульсного …
ВМ Головко, КР Сандовал
Енергетика та автоматика, 153-160, 2017
12017
Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми хвіст на косому шарнірі на статичні характеристики вітроустановки
ВМ Головко, ВП Коханєвич, МО Шихайлов, ВІ Будько
Відновлювана енергетика, 45-54, 2016
12016
Аналіз компоновки автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором
ВМ Головко, ВП Коханевич, МО Шихайлов, ТВ Зінченко, КР Сандовал
Відновлювана енергетика, 37-40, 2015
12015
Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми підпружиненого хвоста на статичні характеристики вітроустановки
ВМ Головко, ВП Коханевич, НА Шихайлов, НВ Марченко
Відновлювана енергетика, 30–39, 2015
12015
Визначення впливу геометричних параметрів лопаті на енергетичні характеристики ротора
ВМ Головко, ВП Коханевич, МО Шихайлов
Відновлювана енергетика, 58-63, 2014
12014
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ РОТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ ЗА РАХУНОК ВЛАСНОЇ ПАРУСНОСТІ РОТОРА
V Holovko, V Kokhanievych, M Shykhailov
Vidnovluvana energetika, 63-69, 2020
2020
ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ГЕНЕРАТОРА ВІТРОУСТАНОВКИ ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОМІЖКУ МІЖ СТАТОРОМ І РОТОРОМ
V Holovko, E Dubchak, O Zamoroka
Vidnovluvana energetika, 36-41, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20