Follow
Микола Хавронюк Mykola Khavroniuk
Микола Хавронюк Mykola Khavroniuk
Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет правничих наук
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Права людини і громадянина: навч. посіб.
ПМ Рабінович, МІ Хавронюк
К.: Атіка 464, 6, 2004
6552004
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
МІ Хавронюк
Юрисконсульт, 2006
6262006
Кримінальне право
ОО Дудоров, МІ Хавронюк
Київ, 2014
5032014
Кримінальне право
ОО Дудоров, МІ Хавронюк
Київ, 2014
5032014
Довідник з особливої частини Кримінального кодексу України
MI Khavroni︠u︡k
Істина, 2004
2192004
Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посіб.
МІ Мельник, МІ Хавронюк
К.: Атіка 576, 2002
2082002
Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України)
ОО Дудоров, МІ Хавронюк
Київ: Ваіте, 2019
1782019
Науково-практичний коментар до Закону України" Про засади запобігання і протидії коруптсії"
MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2011
1772011
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - 10-те вид., переробл. та допов. - Київ, 2018
АМ Бойко, ЛП Брич, ОО Дудоров
ВД "Дакор", 2018
139*2018
офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: навчальний посібник/авт.-уклад. МІ Хавронюк.–2-ге вид., переробл. і допов
К України
К.: Видавництво АСК, 2003
1252003
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка
МІХ А.М. Бойко, Л.П. Брич, В.К. Грищук, О.О. Дудоров, М.І. Мельник, А.А ...
Юридична думка, 2012
109*2012
Суд та інші правоохоронні органи: правоохоронна діяльність: навчальний посібник: закони і коментарі
Ukraine, MI Melʹnyk, MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2000
952000
Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність
MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2003
872003
Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації:[монографія]
МІ Хавронюк
К.: ІСТИНА 264, 2, 2005
852005
Злочини у сфері підприємництва: навч. посіб.
ОО Дудоров, МІ Мельник, МІ Хавронюк
К.: Атіка 605, 2001
692001
Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають
МІ Хавронюк
Юридичний вісник України 21 (934), 6-7, 2013
642013
Військові злочини: комент. законодавства
МІ Хавронюк, СІ Дячук, МІ Мельник
К.: АСК, 2003
582003
Административная преюдиция и институт рецидива с точки зрения уголовного права европейских стран
НИ Хавронюк
Аналитический документ Центра исследований правовой политики, 2010
552010
Науково-практичний коментар Закону України" Про боротьбу з корупцією"
MI Melʹnyk, AI Redʹka, MI Khavroni︠u︡k
Атіка, 2008
552008
Історія кримінального права європейських країн: монографія
МІ Хавронюк
К.: Істина, 8-17, 2006
522006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20