Галина Великоіваненко
Галина Великоіваненко
кафедра економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "КНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
9082004
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ 408, 2003
6992003
Фінансовий ризик і методи його вимірювання
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 13-23, 2000
342000
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 13-17, 2000
302000
Ризикологія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ПІ Верченко
К.: КНЕУ 176, 2006
172006
Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 16-24, 2003
172003
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко
Банківська справа, 45-49, 1998
141998
Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлинський, ГІ Великоіваненко, П Верчено
Фінанси України, 16-24, 2000
132000
Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
92012
Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ГВ Мамонова, АВ Мамонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
82005
Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Моделювання та інформаційні системи в економіці.–2007.–Вип 76, 48-61, 0
8
Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку
Г Великоіваненко, Л Трокоз
Економічний аналіз, 313-319, 2012
72012
Етапи управління портфелем цінних паперів комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ВА Гончаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
GI Velykoivanenko
Економічний аналіз 14 (2), 58-62, 2013
32013
Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
32013
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
3*
Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
22014
Моделювання ефективності податкових пільг
АВ Матвійчук, АВ Матвийчук, ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко
Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014
22014
Концепція моделювання нелінійних економічних процесів в умовах невизначеності
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко
Донецький національний університет, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20