Галина Великоіваненко
Галина Великоіваненко
кафедра економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "КНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
9662004
Моделювання економіки: Навч. посібник
ВВ Вітлінський
К.: КНЕУ, 2003
7622003
Фінансовий ризик і методи його вимірювання
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 13-23, 2000
442000
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 39-42, 2000
282000
Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 16-24, 2003
192003
Ризикологія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ПІ Верченко, ГІ Великоіваненко, НВ Демчук
К.: КНЕУ 176, 2006
172006
Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлинський, ГІ Великоіваненко, П Верчено
Фінанси України, 16-24, 2000
142000
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко, Я Наконечний, О Пернарівський
Банківська справа, 45-49, 1998
131998
Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження
ОД Шарапов, ДБ Кайданович
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
102012
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛБ Долінський, ЛБ Долинский, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
102005
Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
92012
Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ГВ Мамонова, АВ Мамонова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко, ЛО Трокоз
Тернопільський національний економічний університет, 2012
72012
Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Моделювання та інформаційні системи в економіці.–2007.–Вип 76, 48-61, 0
7
Моделювання кредитоспроможності позичальників комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
42013
Етапи управління портфелем цінних паперів комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ВА Гончаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
4*
Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко
Тернопільський національний економічний університет, 2013
32013
Моделювання ефективності податкових пільг
АВ Матвійчук, АВ Матвийчук, ГІ Великоіваненко, ГИ Великоиваненко
Інтернет-холдинг Олега Соскіна, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20