Підписатись
Галина Великоіваненко
Галина Великоіваненко
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
К.: КНЕУ 480, 365, 2004
12132004
Фінансовий ризик і методи його вимірювання
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 13-23, 2000
552000
Концепція стратегії кредитного ризику
В Вітлінський, Я Наконечний, О Пернарівський, Г Великоіваненко
Банківська справа, 39-42, 2000
342000
Кількісне оцінювання ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
Фінанси України, 16-24, 2003
272003
Ризикологія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ПІ Верченко, ГІ Великоіваненко, НВ Демчук
К.: КНЕУ 176, 2006
262006
Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику
В Вітлінський, Г Великоіваненко
Банківська справа, 45-49, 1998
151998
Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників ризику у фінансово-економічній сфері
ВВ Вітлинський, ГІ Великоіваненко, П Верчено
Фінанси України, 16-24, 2000
122000
Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 65-96, 2012
102012
Рейтингове оцінювання надійності емітентів боргових інструментів на підґрунті нечітко-множинного аналізу
Г Великоіваненко, Л Долінський, Л Рудницька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана …, 2005
92005
Ризикологія в економіці та підприємництві:[монографія] К.: КНЕУ, 2004. 480 с.
ВВ Вітлінський, ГІ Великоіваненко
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 89, 2016
8*2016
Ієрархічна логіко-лінгвістична модель оцінювання інвестиційного потенціалу України з урахуванням ризику
ГІ Великоіваненко, ІВ Мірошниченко
Культура народов Причерноморья, 2012
82012
Моделювання внутрішніх кредитних рейтингів позичальників комерційного банку
Г Великоіваненко, Л Трокоз
Економічний аналіз, 313-319, 2012
72012
Ієрархічна модель оцінки інвестиційної привабливості підприємства
ГІ Великоіваненко, КМ Мамонова
Моделювання та інформаційні системи в економіці.–2007.–Вип 76, 48-61, 0
7
Побудова ансамблів моделей кредитного скорингу
ГІ Великоіваненко, СС Савіна, ДВ Колечко, ВП Бень
Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 2018
42018
Особливості управління активами комерційного банку в Україні
ГІ Великоіваненко, КЮ Лук'янова
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2013
42013
Етапи управління портфелем цінних паперів комерційного банку
ГІ Великоіваненко, ВА Гончаренко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
42010
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ГІ Великоіваненко, ЛО Трокоз
4*
Аналіз квантильних мір оцінювання фінансового ризику
ГІ Великоіваненко
Економічний аналіз, 58-62, 2013
32013
Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют
ВД Дербенцев, ГІ Великоіваненко, НВ Даценко
Neuro-Fuzzy Modeling Techniques in Economics, 2019
22019
Дослідження ефекту перенавчання нейронних мереж на прикладі задачі аплікаційного скорингу
ГІ Великоіваненко, ВВ Корчинський, ВВ Чернишова
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 3-23, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20