Ольга Вікторівна Акімова / Акимова Ольга / Akimova
Ольга Вікторівна Акімова / Акимова Ольга / Akimova
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і …
ОВ Акімова
Тернопіль : Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2010
67*2010
Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : монографія
ОВ Акімова
Вінниця, 2007
672007
Формування мотивації творчого мислення майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Наукові записки. Серія: Педагогіка і Психологія: Вінницький державний …, 2003
142003
Формування творчого мислення майбутнього вчителя : [монографія]
ОВ Акімова
Вінниця : ТОВ фірма«Планер», 2013
112013
Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя : методичні рекомендації
ОВ Акімова
Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2008
102008
Особистісна обумовленість творчого мислення майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2007
62007
Особистісна обумовленість творчого мислення майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2007
62007
Особистісна обумовленість творчого мислення майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
62007
Організаційна культура державного службовця в умовах розбудови українського суспільства
О Акімова
Вісник НАДУ, 147-152, 2005
62005
Провідні технологічні підходи до формування творчої особистості майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
52011
Історія педагогіки: навчальний посібник. Ч. 1 : Розвиток освітніх систем
ОВ Акімова
Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2008
52008
Рефлексивна основа розвитку творчого мислення
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
42008
Нові підходи до вивчення історії педагогіки в педуніверситеті
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2000
42000
Фінансова інклюзія та інші передумови розвитку фінансового моніторингу в Україні [Електронний ресурс]
ОВ Акімова
Режим доступу: http://molodyvcheny. in. ua/files/journal/2015/12/210. pdf, 2015
32015
Концепція базової педагогічної освіти майбутніх учителів
ВІ Шахов, ОВ Акімова, Галузяк, В М.
Монографія: Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя, 346-374, 2014
32014
Психологічні теорії творчості й творчого мислення
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
32013
Психологічні теорії творчості й творчого мислення
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
32013
Творче мислення як ключова компетентність педагогічної освіти
ОВ Акімова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
32008
Формування творчого мислення в процесі рішення розумових задач
ОВ Акімова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць …, 2007
32007
Розвиток творчого мислення студентів в процесі вивчення педагогічних дисциплін
ОВ Акімова
Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного …, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20