Ольга Вікторівна Акімова / Акимова Ольга / Akimova
Ольга Вікторівна Акімова / Акимова Ольга / Akimova
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і …
ОВ Акімова
Тернопіль : Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2010
108*2010
Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : монографія
ОВ Акімова
Вінниця, 2007
1082007
Формування мотивації творчого мислення майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Наукові записки. Серія: Педагогіка і Психологія: Вінницький державний …, 2003
172003
Формування творчого мислення майбутнього вчителя : [монографія]
ОВ Акімова
Вінниця : ТОВ фірма«Планер», 2013
132013
Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя : методичні рекомендації
ОВ Акімова
Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2008
132008
Провідні технологічні підходи до формування творчої особистості майбутнього вчителя
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
72011
Історія педагогіки: навчальний посібник. Ч. 1 : Розвиток освітніх систем
ОВ Акімова
Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2008
72008
Дослідження можливостей адаптації та використання міжнародних типологій в системі фінансового моніторингу України
ОВ Акімова
Технологический аудит и резервы производства 5 (4 (31)), 2016
62016
Розвиток самодостатньої особистості, її соціалізація
ОВ Акімова
Наша школа, 2006
62006
Організаційна культура державного службовця в умовах розбудови українського суспільства
О Акімова
Вісник НАДУ, 147-152, 2005
62005
Особистісна обумовленість творчого мислення майбутнього вчителя
О Акімова
Наук. часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія 16, 3-7, 0
6
Проблеми бухгалтерського обліку в державному секторі в умовах модернізації
ОВ Акімова, ЛО Гаврилюк
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 127-132, 2017
52017
Психологічні теорії творчості й творчого мислення
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
52013
Психологічні теорії творчості й творчого мислення
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
52013
Нові підходи до вивчення історії педагогіки в педуніверситеті
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія …, 2000
52000
Сучасні зарубіжні підходи до розуміння лідерства і виховання лідерів
В Галузяк, О Акімова, Є Громов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
42019
Фінансова інклюзія та інші передумови розвитку фінансового моніторингу в Україні [Електронний ресурс]
ОВ Акімова
Режим доступу: http://molodyvcheny. in. ua/files/journal/2015/12/210. pdf, 2015
42015
РОЗРОБКА ЕКСПОРТНО-іМПОРТНОї СХЕМИ ОРГАНіЗАЦії ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРіВ ТРАНСПОРТНОЕКСПЕДИТОРСЬКИМИ КОМПАНіЯМИ
ОВ Акімова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (3 (72)), 2014
42014
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія
ОВ Акімова, ВМ Галузяк, [та ін.]
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2014
42014
Рефлексивна основа розвитку творчого мислення
ОВ Акімова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20