Follow
Kateryna Yaresko (Катерина Яресько)
Kateryna Yaresko (Катерина Яресько)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С.Кузнеця)
Verified email at hneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні основи соціальної педагогіки
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Х.: Крок, 2003
292003
Системний аналіз педагогічної технології
ТО Дмитренко
Напрями досліджень кафедри педагогіки ХДПІ ім. ГС Сковороди.–Х.: ХДПУ, 67-70, 1997
261997
Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти
КВ Яресько
Дис. канд. пед. наук, 1999
231999
Сучасний стан вирішення проблеми оптимізації педагогічного процесу
ТО Дмитренко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наукових праць.–Х.: УІПА, 14-18, 2001
222001
Культура управління навчальною діяльністю студентів: монографія
КВ Яресько
Х.: ХНУРЕ, 2004
192004
Інтеграція загальної педагогіки і соціальної педагогіки за напрямом розвитку поняттєвого апарату
ТО Дмитренко
Соціальна педагогіка: теорія та практика, 4-7, 2008
92008
Розвиток освітніх парадигм у сучасній педагогічній науці
КВ Яресько
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 44-49, 2004
92004
Парадигмальний аспект дослідження розвитку педагогіки у другій половині ХХ—на початку ХХІ ст.
ТО Дмитренко
Новий колегіум: зб. наук. пр, 8-14, 2010
82010
Особливості перспективного управління у вищому закладі освіти
ТО Дмитренко, АІ Прокопенко, КВ Яресько, ТА Дмитренко, ...
Ніжинський державного университет імені Миколи Гоголя, 2005
82005
Концептуальні засади організації й управління (на матеріалі системи освіти)
ТО Дмитренко
Педагогіка і психологія: Зб. наук. пр.–Вип 27, 4-18, 2005
82005
Ціннісні освітні парадигми
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Ціннісні парадигми освіти.–Х.: Основа, 12-17, 2004
82004
Концептуальні засади формування понятійного базису педагогіки
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Проблеми інженерно педа гогічної освіти: зб. наук. пр.—Х.: УІПА, 2008.—Вип …, 2008
72008
Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності.
ВМ Гриньова, КВ Яресько
Харків: Крок, 2003
72003
Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-педагогічних об’єктів
ТО Дмитренко
Соціальна педагогіка: теорія та практика: зб. наук. пр.—Луганськ: ЛНУ, 4, 2010
62010
Педагогічний процес: багатовимірний аналіз
ТО Дмитренко
Актуальні питання навчання та виховання особистості: зб. наук. пр./за заг …, 2009
62009
Управління самостійною роботою студентів економічних спеціальностей
ДМ Тюріна, ДМ Тюрина, КВ Яресько
Політехніка, 2007
62007
Особливості підготовки магістрів з менеджменту соціокультурної діяльності: парадигмальний аналіз
ТО Дмитренко
Культура України, 88-97, 2013
52013
Технологічний підхід до обґрунтування педагогічного процесу у вищій школі
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: УІПА, 82-88, 2001
52001
Навчання як процес управління (дидактичні основи): конспект лекцій
ТО Дмитренко
Х.: ХПІ, 1993
51993
МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
ТО Дмитренко, СВ Копилова
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20