Наталья Матвеева
Наталья Матвеева
Одесский национальный политехнический университет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Информационно-коммуникационные технологии – средство формирования иноязычной информационной компетенции иностранных студентов на этапе предвузовской підготовки.
НМ Матвеева
Международная научно-методическая конференция «Актуальные вопросы …, 2014
6*2014
Социально-культурная адаптационная программа в системе личностно-ориентированного обучения на этапе предвузовской підготовки
НМ Матвеева
Всеукраїська науково-методична конференція,Актуальні питання організації …, 2012
42012
ПОЭТАПНАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Н Матвеева, А Савельев
32014
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ПЕРЕДВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
НМ Матвєєва
Мова, 260-264., 2014
22014
Внедрение современных технических средств обучения на этапе предвузовской подготовки .
ААЛ Матвеева, Наталья Михайловна,Савельев
Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Між предметні …, 2012
22012
История становления и развития системы здравоохранения и формирование медицинской интеллигенции Бурятии (1923-1991 года)
НМ Матвеева
[Бурят. гос. ун-т], 2004
22004
Реализация социально-культурной адаптационной программы для иностранных учащихся в информационной образовательной среде университета
АА Савельев, НМ Матвеева
Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені …, 2018
12018
Розширення можливостей інформаційного освітнього середовища за рахунок використання соціальних мереж
АО Савєльєв, НМ Матвєєва
Тернопіль: ФОП Паляниця ВА, 2016
12016
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
АА Савельев, НМ Матвеева, ЕА Чумакова
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …, 2015
12015
Внедрение современных технических средств обучения на этапе предвузовской подготовки
АО Савєльєв, НМ Матвєєва
Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. Харків, 2012
12012
Експрес-класифікація типу дефектів за дельта-модульованими сигналами вихорострумового контролю
НО Матвєєва
Системні технології.–Вип 2 (55), 11-18, 2008
12008
Обучение основам учебно-научной речи на базе курса „Информатика” в аспекте межпредметной координации
АА Савельев, НМ Матвеева, ИГ Миракьян
Одесса: ОНПУ, 2005
12005
о воспитании: Для педагогов, родителей и студентов педвузов
НМ Матвеева, КД Ушинский
М.: Школьная пресса, 2003
12003
ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АДАПТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
АА Савельев, НМ Матвеева
Методологія і практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів, 159-161, 2019
2019
Соціально-культурна адаптаційна програма для іноземних громадян з врахуванням сучасних реалій формування навчального процесу на етапі довузівської мовної підготовки
НМ Матвєєва, АО Савєльєв
Ⅳ Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації …, 2018
2018
Использование мульмедийных презентаций на занятиях по дисциплине «Країнознавство» на этапе довузовской подготовки иностранных граждан
АА Савельев, НМ Матвеева
IV Міжнародна науково-практична конференція ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У …, 2018
2018
Анализ дидактических материалов дисциплины «Країнознавство» с точки зрения формирования информационной образовательной среды
АА Савельев, НМ Матвеева
" Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття", 2017
2017
Из опыта реализации межпредметной координации на базе преподавания научного стиля речи для иностранных студентов подготовительного факультета в рамках курса «информатика»
АА Савельев, НМ Матвеева
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2017
2017
Коммуникативная компетентность преподавателя довузовской подготовки иностранных граждан: основные компоненты
НМ Матвеева
Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів, 510, 2017
2017
Приемы педагогического общения с иностранными учащимися на начальном этапе обучения
НМ Матвеева, НМ Матвєєва
Харків: ХНАДУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20