Zinoviya Budiy / Зіновія Будій / Зиновия Будий
Zinoviya Budiy / Зіновія Будій / Зиновия Будий
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Комунікативний характер художніх текстів перформативного типу
З Будій
Сборник научных трудов SWorld 32 (4), С 39-45, 2013
22013
Мова як механізм пізнання дійсності в контексті когнітивної лінгвістики
З Будій
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …, 2009
22009
До проблеми перформативності літературного твору
З Будій
Наукові записки. Серія “Філологічна”., С. 54-55, 2013
12013
Конверсаційний аналіз у дослідження діалогічного мовлення
З Будій
Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес …, 2017
2017
Функція предиката в структурі перформативів
З Будій
“Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and …, 2017
2017
Конвенційність та інтенціональність у концепції перформативності.
З Будій
Молодий вчений: науковий журнал., 20-24., 2017
2017
Ітеративність як умова функціонування перформативних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови)
З Будій
Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. 1 (9.), 30-34., 2017
2017
Семантична основа експліцитних перформативів
З Будій
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики …, 2017
2017
Мовленнєвий акт у контексті лінгвопрагматичної парадигми
З Будій
Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної …, 2017
2017
Прагматика перформативних висловлень у романі К. Кліва “Little Bee”
З Будій
Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та …, 2016
2016
Комунікативно-прагматичні властивості перформативних мовленнєвих актів
З Будій
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Двоплановість іронічного мовленнєвого акту
З Будій
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний …, 2016
2016
Поняття перформативності у контексті аналітичної філософії
З Будій
“Перспективы развития науки в современном мире”. Материалы I Международной …, 2016
2016
Умови успішного вживання і сприйняття перформативів
З Будій
Сборник научных статей "Филология, социология и культурология. Научные …, 2015
2015
Типологія перформативів Дж. Томас
З Будій
Гуманітарні науки та освіта у XXI ст.: матеріали VІІ Міжнар. Читань пам’яті …, 2014
2014
Фактор значення у лінгвістичній прагматиці
З Будій
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні …, 2014
2014
Граматичність перформативних дієслів
З Будій
“Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives …, 2014
2014
Діяльнісний аспект мови у соціальній комунікації
З Будій
Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний …, 2013
2013
English Lexical Synonyms
З Будій
Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2013
2013
Концептуальна функція та семантичні особливості метафори в художньому дискурсі (на матеріалі книги Г. Д. Торо “Walden or Life in the Woods”)
З Будій
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20