Олександр Тихонович Куцан (Oleksandr Kutsan)
Олександр Тихонович Куцан (Oleksandr Kutsan)
Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
Подтвержден адрес электронной почты в домене vet.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
The bovine tuberculosis burden in cattle herds in zones with low dose radiation pollution in Ukraine
R Weller, A Skrypnyk, A Zavgorodniy, B Stegniy, A Gerilovych, O Kutsan, ...
Vetereinaria Italiana 45 (2), P. 225-233, 2009
72009
Грибкове ураження зернових та комбікормів
О Куцан, Г Шевцова, М Ярошенко
О. Куцан, Г. Шевцова, М. Ярошенко, 24-27, 2009
72009
Визначення неорганiчних елементiв у бiологiчних субстратах методом рентген-флуоресцентного аналiзу (метод. вказiвки)/затв
ОО Малинiн, ОТ Куцан, ГМ Шевцова, СП Долецкий, МВ Лiтарова, ...
72009
Експериментально-теоретичне обґрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламентів піретроїдних пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для тварин
ОТ Куцан
автореф. дис. на здобуття вченого ступеня д-ра вет. наук/ОТ Куцан, 2005
72005
Мiкотоксикологiчний монiторинг концентрованих кормiв Лiсостепу України
О Малiнiн, О Куцан, Г Шевцова, О Семерiна
Тваринництво України, 26, 2003
62003
Toksyko-biokhimichna kharakterystyka neorhanichnykh elementiv ta zastosuvannia renthenofluorestsentnoho analizu u veterynarnii medytsyni
OT Kutsan, OL Orobchenko, YA Kocherhin
Kharkiv. Planeta-print (in Ukrainian), 2014
52014
Токсикокинетика железа у крыс после внутри-желудочного введения нанокомпозита металлов в условиях острого эксперимента
АТ Куцан, АЛ Оробченко, МЕ Романько
Аграрная наука, 22-26, 2013
52013
Необхідність моніторингу комбікормів для птиці на вміст неорганічних елементів, як обов’язкова умова їх безпечності
ОТ Куцан, ОЛ Оробченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
52011
Экспериментально-теоретическое обоснование применения нанокомпозита металлов (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) для кур-несушек при условии хронического поступления с кормом (обобщение …
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 32-40, 2014
42014
Оценка безопасности и токсичности наночастиц металлов, как прототипов ветеринарного нанонутрицевтика, по определению системных биомаркеров в экспериментах in vitro и in vivo
АТ Куцан, МЕ Романько, АЛ Оробченко
Materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti …, 2012
42012
Токсикологическая оценка нанокомпозита металлов (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) по уровню биохимических маркеров крови крыс в условиях хронического эксперимента
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 21-29, 2014
32014
Динамика клинических показателей крови кур-несушек при условии хронического поступления с кормом нанокомпозита (Ag, Cu, Fe и двуокись Mn) и солей металлов
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 12-17, 2014
32014
Нікель–фактор небезпечності комбікормів для тварин
ОТ Куцан, ОЛ Оробченко, ГМ Шевцова
Вет. медицина України, 28-30, 2012
32012
Фармакокінетика антигельмінтиків із групи бензімідазолу в різних видів продуктивних тварин
АВ Березовський, ОО Калінін, ОТ Куцан
Ветеринарна медицина: Міжвід. темат. наук. зб, 89-93, 2004
32004
Динаміка розподілу комбінованого піретроїдного пестициду в організмі курей
ОТ Куцан
Вісник аграрної науки, 38-42, 2004
32004
та ін. Ехінацея пурпурова—стимулятор резистентності організму телят
ВО Бусол, ОТ Куцан, ВФ Бабкін
Проблеми лікарського рослинництва: Міжнарод. наук.-практ. конф. з нагоди, 3-5, 0
3
Состояние показателей белкового профиля и неспецифической резистентности в сыворотке крови кур-несушек при условии хронического поступления с кормом нанокомпозита (Ag, Cu, Fe и …
АЛ Оробченко, МЕ Романько, АТ Куцан
Ветеринария, зоотехния и биотехнология, 16-22, 2014
22014
Toxicological evaluation of nanocomposite metals (Ag, Cu, Fe and Mn dioxide) in the level of biochemical markers in the blood of rats under chronic experiment
AL Orobchenko, ME Roman’ko, AT Kutsan
Veterinariya, zootekhniya i biotekhnologiya, 21-30, 2014
22014
Уміст нікелю у продукції птахівництвав за умов експериментального субхронічного отруєння курей-несучок дихлоридом металу
ДН Хаммаді
Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб.–Харків, 424-426, 2013
22013
Цукровий діабет: поширеність і фактори ризику в домашніх котів і собак (огляд літератури)
ВС Штриголь, ОТ Куцан
Ветеринарна медицина, 334-337, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20