Юрий Драчук
Юрий Драчук
Институт экономики промышленности НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
НазваниеПроцитированоГод
Оцінка ефективності інновацій у безпеці виробництва:[монографія]
ЮЗ Драчук
Донецьк: Ін-т економіки промисловості НАН України, 2009
172009
Эффективность инноваций и безопасность производства:[монографія]
ЮЗ Драчук
Институт эконом. промышленности, 2006
152006
Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного розвитку вугільної галузі
АІ Кабанов, ЮЗ Драчук, ОМ Єременко
Экономический вестник Донбасса, 2007
122007
Проблемы институционального обеспечения инновационного развития угольной промышленности
ЮЗ Драчук, ИН Кочешкова, НВ Трушкина
Экономика промышленности, 2012
112012
Методология оценки эффективности инноваций в угольном производстве
АИ Амоша, АИ Кабанов, ВЕ Нейенбург, ЮЗ Драчук
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2005
112005
Об инновационной модели структурной перестройки угольной промышленности Украины
ВЕ Нейенбург, ЮЗ Драчук
Уголь Украины, 20-23, 2004
112004
Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, ІМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Уголь Украины, 6-11, 2014
102014
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості
ЮЗ Драчук
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія …, 2013
82013
Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства
ЮЗ Драчук, НІ Новікова, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 2014
72014
Щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільних підприємств
ЮЗ Драчук
Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку …, 2014
72014
Напрямки фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств
ЛМ Рассуждай, ЮЗ Драчук, НІ Новікова
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
72008
Финансовое обеспечение инновационной реструктуризации угольного производства
ЮЗ Драчук, НИ Новикова
Экономика промышленности, 2006
72006
Визначення та врахування економічних ризиків при промислових випробуваннях нової гірничої техніки
ЮЗ Драчук, ВВ Косарєв
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 189-194, 2014
62014
Чинники державного регулювання інноваційного розвитку промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України
ЮЗ Драчук, ОМ Єременко, НВ Трушкіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
62014
Інституціональне забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Економічний вісник Національного гірничого університету, 93-99, 2013
62013
Щодо формування інституціонального середовища інноваційного розвитку вугільних підприємств
ЮЗ Драчук
Проблеми системного підходу в економіці, 2012
62012
Оцiнка ефективностi iнновацiй в безпецi виробництва: монографiя
ЮЗ Драчук
62009
Эффективность инноваций и безопасность производства
ЮЗ Драчук
монографія/ЮЗ Драчук.–Донецьк: ІЕП НАН України, 2006
62006
Порівняльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Вісник економічної науки України, 31-44, 2016
52016
Соціальне підприємництво в розвитку зеленого туризму промислового регіону
ІІ Дульцева, ЮЗ Драчук
Молодий вчений, 135-141, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20