Юрий Драчук
Юрий Драчук
Институт экономики промышленности НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене econindustry.org
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інновацій у безпеці виробництва:[монографія]
ЮЗ Драчук
Донецьк: ІЕП НАН України, 2009
192009
Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного розвитку вугільної галузі
АІ Кабанов, ЮЗ Драчук, ОМ Єременко
Экономический вестник Донбасса, 2007
162007
Эффективность инноваций и безопасность производства: монография
ЮЗ Драчук
Институт эконом. промышленности, 2006
162006
Об инновационной модели структурной перестройки угольной промышленности Украины
ВЕ Нейенбург, ЮЗ Драчук
Уголь Украины, 20-23, 2004
142004
Проблемы институционального обеспечения инновационного развития угольной промышленности
ЮЗ Драчук, ИН Кочешкова, НВ Трушкина
Экономика промышленности, 2012
112012
Методология оценки эффективности инноваций в угольном производстве
АИ Амоша, АИ Кабанов, ВЕ Нейенбург, ЮЗ Драчук
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2005
112005
Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, ІМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Уголь Украины, 6-11, 2014
102014
Эффективность инноваций и безопасность производства
ЮЗ Драчук
монографія/ЮЗ Драчук.–Донецьк: ІЕП НАН України, 2006
92006
Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства
ЮЗ Драчук, НІ Новікова, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 2014
82014
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія …, 2013
82013
Финансовое обеспечение инновационной реструктуризации угольного производства
ЮЗ Драчук, НИ Новикова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2006
82006
Сфера освітніх послуг як вирішальний фактор формування економіки знань на теренах України
ЮЗ Драчук, ЛО Сав’юк
Інтелект XXI, 58-63, 2018
72018
Чинники державного регулювання інноваційного розвитку промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України
ЮЗ Драчук, ОМ Єременко, НВ Трушкіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільних підприємств
ЮЗ Драчук
Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку …, 2014
72014
Оцiнка ефективностi iнновацiй в безпецi виробництва: монографiя
ЮЗ Драчук, АН Укра
72009
Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 2016
62016
Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій
ЮЗ Драчук, ІІ Дульцева
Економічний вісник Донбасу, 2016
62016
Порівняльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Вісник економічної науки України, 31-44, 2016
62016
Соціальне підприємництво в розвитку зеленого туризму промислового регіону
ІІ Дульцева, ЮЗ Драчук
Молодий вчений, 1057-1061, 2015
62015
Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості
ЮЗ Драчук, IМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Управління економікою: теорія та практика, 14-30, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20