Юрий Драчук
Юрий Драчук
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка ефективності інновацій у безпеці виробництва:[монографія]
ЮЗ Драчук
Донецьк: ІЕП НАН України, 2009
182009
Эффективность инноваций и безопасность производства: монография
ЮЗ Драчук
Институт эконом. промышленности, 2006
172006
Роль держави та ринкових механізмів у здійсненні інноваційного розвитку вугільної галузі
АІ Кабанов, ЮЗ Драчук, ОМ Єременко
Экономический вестник Донбасса, 2007
142007
Об инновационной модели структурной перестройки угольной промышленности Украины
ВЕ Нейенбург, ЮЗ Драчук
Уголь Украины, 20-23, 2004
122004
Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, ІМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Уголь Украины, 6-11, 2014
112014
Проблемы институционального обеспечения инновационного развития угольной промышленности
ЮЗ Драчук, ИН Кочешкова, НВ Трушкина
Экономика промышленности, 2012
112012
Інституціональне забезпечення економічної безпеки промислового підприємства
ЮЗ Драчук, НІ Новікова, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 2014
92014
Эффективность инноваций и безопасность производства
ЮЗ Драчук
монографія/ЮЗ Драчук.–Донецьк: ІЕП НАН України, 2006
92006
Финансовое обеспечение инновационной реструктуризации угольного производства
ЮЗ Драчук, НИ Новикова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2006
92006
Методология оценки эффективности инноваций в угольном производстве
АИ Амоша, АИ Кабанов, ВЕ Нейенбург, ЮЗ Драчук
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2005
92005
Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком вугільної промисловості
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія …, 2013
82013
Сфера освітніх послуг як вирішальний фактор формування економіки знань на теренах України
ЮЗ Драчук, ЛО Сав’юк
Інтелект XXI, 58-63, 2018
72018
Щодо фінансового забезпечення інноваційного розвитку вугільних підприємств
ЮЗ Драчук
Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку …, 2014
72014
Оцiнка ефективностi iнновацiй в безпецi виробництва: монографiя
ЮЗ Драчук
72009
Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку
ЮЗ Драчук, НВ Трушкіна
Економічний вісник Донбасу, 2016
62016
Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій
ЮЗ Драчук, ІІ Дульцева
Економічний вісник Донбасу, 2016
62016
Оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку: регіональний аспект
ЮЗ Драчук, ЛО Сав’юк, НВ Трушкіна
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 216-224, 2016
62016
Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної галузі; Foundations for institutional support of innovative development of the coal industry
ЮЗ Драчук
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2015
62015
Соціальне підприємництво в розвитку зеленого туризму промислового регіону
ІІ Дульцева, ЮЗ Драчук
Молодий вчений, 1057-1061, 2015
62015
Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості
ЮЗ Драчук, IМ Кочешкова, НВ Трушкіна
Управління економікою: теорія та практика, 14-30, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20