Підписатись
Володимир Васюта
Володимир Васюта
Інститут водних проблем і меліораціїї НААН, доктор с.-г.наук
Підтверджена електронна адреса в iwpim.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Интенсивная технология выращивания лука репчатого в степной зоне Украины
В Васюта, ЮА Люта, АН Федорченко
Овощеводство.–2004, 10-11, 2004
102004
Режимы капельного орошения, водопотребление и урожайность раннего лука в зоне степи Украины
АП Шатковский, ВВ Васюта, АВ Журавлев, ЮА Черевичный
Овощи России, 16-20, 2015
82015
Ефективність мікрозрошення овочевих культур відкритого ґрунту в умовах півдня України
ВВ Васюта
Проблеми гідромеліорації в Україні. Матеріали наукової конференції …, 1996
41996
Measurement of the cell sap concentration of plant’s leaves for irrigation’s scheduling
AP Shatkovskyi, MI Romashchenko, VV Vasyuta, OV Zhuravlov, ...
Modern Phytomorphology 13, 54-57, 2019
22019
Сумарне водоспоживання та випаровування томата за різних способів поливу та глибини розрахункового шару ґрунту в південному регіоні України
В Васюта
Вісник аграрної науки 93 (1), 61-66, 2015
22015
Влияние предполивных уровней влажности почвы и густоты растений на ростовые процессы лука (Allium cepa L.) при капельном орошении в южной Степи Украины
ВВ Васюта, АП Шатковский, АВ Журавлев
Проблемы современной науки и образования, 71-77, 2015
22015
Наукова школа мікрозрошення: досягнення та перспективи розвитку
МІ Ромащенко, АП Шатковський, ВВ Васюта, СВ Усатий, ЛГ Усата, ...
Меліорація і водне господарство, 68-77, 2019
12019
АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ «PENMAN-MONTEITH» НА КУЛЬТУРІ ТОМАТА РОЗСАДНОГО У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
ЮОЧ М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, О.В. Журавльов, В.В. Васюта
Меліорація і водне господарство, 12-18, 2018
12018
Биоэнергетический анализ технологии возделывания огурца и томата при разных способах полива в южной Степи Украины
ВВ Васюта
Приволжский научный вестник, 37-41, 2015
12015
Ростовые процессы свеклы столовой в зависимости от сочетания элементов технологии выращивания при капельном орошении в Южной степи Украины
ВВ Васюта
Приволжский научный вестник, 42-45, 2015
12015
ВПЛИВ ВОДНОГО СТРЕСУ НА ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЮ СОЇ
ОВ Журавльов, АП Шатковський, ВВ Васюта
2021
Критичні періоди та параметри росту буряку столового за краплинного зрошення в Південному Степу
В Васюта
Вісник аграрної науки 94 (10), 47-50, 2016
2016
Analysis of method of increasing performance productivity of modular operations based on non-position encoding of numbers in residue clas= Аналіз методу підвищення …
ВВ Васюта, ВМ Курчанов, ІО Черницька
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2016
2016
Біоенергетична ефективність вирощуваня буряка столового за краплинного зрошення в Південному регіоні України
ВВ Васюта
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 17-21, 2016
2016
Особливості сумарного водоспоживання буряка столового за краплинного зрошення в південному регіоні України
ВВ Васюта
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 24-31, 2016
2016
Обґрунтування критичних періодів росту помідора за різних способів поливу на основі аналізу ростової функції
ВВ Васюта
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
2016
Ростові й продукційні процеси буряка столового за краплинного зрошення в Південному Степу України
ВВ Васюта
Зрошуване землеробство, 91-94, 2016
2016
Оптимізація зрошувальної норми томата на основі моделі урожайність–вологозабезпеченість за різних способів поливу в Південному регіоні України
ВВ Васюта
Зрошуване землеробство, 105-109, 2015
2015
Суммарное испарение, коэффициенты водопотребления столовой свеклы при капельном орошении в условиях южной степи Украины
ВВ Васюта
Проблемы современной науки и образования, 45-49, 2015
2015
Average daily consumption of onion for drip irrigation in Southern Ukraine
VV Vasyuta
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20