Follow
Юлія Ігорівна Самойлова / Yuliia Ihorivna Samoilova
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова, YI Samoilova
Хмельницький національний університет, 2013
82013
Synchronous and asynchronous format of blended learning as a way of english language training in professional military education institutions and higher education institutions …
TM Serhiienko, YI Samoilova
Scientific Collection «InterConf».-2022.-№ 105.-P. 129-136, 2022
42022
International military cooperation as an impetus for enriching terminological dictionaries: the English-Ukrainian context
Y Denysiuk, T Serhiienko, R Serhiienko, Y Samoilova
XLinguae 14 (2), 255-275, 2021
22021
Тенденції розвитку інноваційних шкільних мереж у США в кінці ХХ–на початку ХХІ століття: дисертація
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова
Суми: Сумський державний педагогічний університет імені АC Макаренка, 2019
22019
Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США
АА Сбруєва, ІА Чистякова, ЮІ Самойлова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
22019
Концептуальні підходи до розвитку теорії мережування шкіл США
ЮІ Самойлова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал …, 2018
2*2018
Нормативні, змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж України
ЮІ Самойлова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
22017
Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект
ЮІ Самойлова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2016
22016
Інноваційні шкільні мережі США: пріоритетні напрями діяльності.
ЮІ Самойлова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 54-58, 2016
22016
Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження
ЮІ Самойлова
22015
Особливості впровадження досвіду діяльності інноваційних шкільних мереж США в контексті реформування вітчизняної системи освіти
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова
22014
Formation of foreign language communicative competence of future law-enforcement officers and servicemen in modern professional training
YI Samoilova, TM Serhiienko
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2021
12021
The methods of lexical and lexico-grammatical transformations in the field of military translation
YI Denysiuk, YI Samoilova
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових …, 2021
12021
Improving students' motivation in learning a foreign language for professional purposes through the introduction of integrated binary classes
TM Serhiienko, YI Samoilova
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 92 (228), 45-49, 2020
1*2020
Професійний розвиток викладачів ЗВО Ірландії та його імплементація у систему вітчизняної педагогічної освіти
ОА Лисенко, ЮІ Самойлова
Інноваційна педагогіка 1 (23), 145-149, 2020
12020
Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій
ТМ Сергієнко, ЮІ Самойлова, ЮІ Денисюк
Інноваційна педагогіка 2 (22), 153-153, 2020
12020
Мережування шкіл у США: історичний аспект
ЮІ Самойлова
Молодий вчений, 290-293, 2016
12016
The formation of foreign language communicative competence of future lawyers I the context of European integration
Y Samoilova
Європейський Союз і Україна: передісторія, історія, сучасність, 68-70, 2023
2023
Linguistic features of professional written English-language communication of future lawyers
Y Samoilova
Правова наука і державотворення в Україні у контексті інтеграційних процесів …, 2023
2023
Integration of the positive experience of police training in EU countries into the personnel training system for the National police in Ukraine
Y Samoilova, A Hrynova
Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, 55-57, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20