Follow
Юлія Ігорівна Самойлова / Yuliia Ihorivna Samoilova
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова, YI Samoilova
Хмельницький національний університет, 2013
82013
Концептуальні підходи до розвитку теорії мережування шкіл США
ЮІ Самойлова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал …, 2018
2*2018
Інноваційні шкільні мережі США: пріоритетні напрями діяльності.
ЮІ Самойлова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 54-58, 2016
22016
Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження
ЮІ Самойлова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 432-441, 2015
22015
Особливості впровадження досвіду діяльності інноваційних шкільних мереж США в контексті реформування вітчизняної системи освіти
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова
22014
Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій
ТМ Сергієнко, ЮІ Самойлова, ЮІ Денисюк
Інноваційна педагогіка 2 (22), 153-153, 2020
12020
SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS FORMAT OF BLENDED LEARNING AS A WAY OF ENGLISH LANGUAGE TRAINING IN PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION INSTITUTIONS AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS …
T Serhiienko, Y Samoilova
Scientific Collection «InterConf+», 129-136, 2022
2022
Formation of foreign language communicative competence of future law-enforcement officers and servicemen in modern professional training
YI Samoilova, TM Serhiienko
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2021
2021
Methods of soft skills development in the process of learning foreign languages by future law-enforcement and military officers
Y Samoilova, T Serhiienko
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2021
2021
International military cooperation as an impetus for enriching terminological dictionaries: the English-Ukrainian context
Y Denysiuk, T Serhiienko, R Serhiienko, Y Samoilova
XLinguae 14 (2), 255-275, 2021
2021
Застосування синхронного та асинхронного форматів змішаного навчання іноземній мові у вищих військових навчальних закладах
ТМ Сергієнко, ЮІ Самойлова
Правова наука і державотворення в контексті правової інтеграції, 135-137, 2021
2021
Some Aspects of internationalization in the Training of future Law-Enforcement Offices
Y Samoilova
Cучасні тенденції навчання студентів іноземних мов у мультикультурному …, 2021
2021
Using information and communication technologies for teaching academic English writing to postgraduate students of non-linguistic specialties
Y Samoilova
Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії …, 2021
2021
The methods of lexical and lexico-grammatical transformations in the field of military translation
YI Denysiuk, YI Samoilova
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових …, 2021
2021
PRIORITY DEVELOPMENT FIELDS OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA
L Turchak, O Smolyar, О Ivanova, A Koba, M Koba, S Nikonenko, ...
2020
PRIORITY DEVELOPMENT FIELDS OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: International Scientific Conference
L Turchak, O Smolyar, О Ivanova, A Koba, M Koba, S Nikonenko, ...
2020
Improving students' motivation in learning a foreign language for professional purposes through the introduction of integrated binary classes
TM Serhiienko, YI Samoilova
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 92 (228), 45-49, 2020
2020
Професійний розвиток викладачів ЗВО Ірландії та його імплементація у систему вітчизняної педагогічної освіти
ОА Лисенко, ЮІ Самойлова
Інноваційна педагогіка 1 (23), 145-149, 2020
2020
To the Issue of the Peculiarities of Learning Foreign Languages in the System of Professional Education by Law-Enforcement Officers and Servicemen
T Serhiienko, Y Samoilova
International Scientific Conference Priority Development Fields of the …, 2020
2020
To the Issue of Peculiar Features of Terminological Sustainable Combinations Translation in Military Documents and Articles
T Serhiienko, Y Samoilova
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20