Юлія Ігорівна Самойлова / Yuliia Ihorivna Samoilova
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова, YI Samoilova
Хмельницький національний університет, 2013
82013
Концептуальні підходи до розвитку теорії мережування шкіл США
ЮІ Самойлова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал …, 2018
2*2018
Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект
ЮІ Самойлова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2016
22016
Інноваційні шкільні мережі США: пріоритетні напрями діяльності.
ЮІ Самойлова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 54-58, 2016
22016
Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження
ЮІ Самойлова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 432-441, 2015
22015
Особливості впровадження досвіду діяльності інноваційних шкільних мереж США в контексті реформування вітчизняної системи освіти
ЮІ Самойлова, ЮИ Самойлова
22014
Using Performance Skills in the Classroom as an Effective Way of Gaining and Holding Students’ Interest
ЮІ Самойлова
Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії …, 2020
2020
Some comparative aspects of postgraduate education of high school teachers in Ukraine and in the USA
ЮІ Самойлова, ТМ Сергієнко
Актуальні питання сучасної науки: матеріали ІІ міжнародної науково …, 2019
2019
Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США: монографія
ЮІС А.А. Сбруєва, І.А. Чистякова
2019
Aspects of postgraduate study of high school lecturers
ЮІ Самойлова
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку …, 2018
2018
The role of standards in professional training of teachers in the USA
ЮІ Самойлова
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" 1 (11 (51)), 37-38, 2018
2018
The role of multilingual training in higher education
Y Samoilova
Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграція світових наукових …, 2017
2017
Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови
ЮІ Самойлова
ІІ міжнароднанауково-практична конференція «Потенціал сучасної науки», 53-54, 2017
2017
Діяльність інноваційних шкільних мереж США в контексті оновлення вітчизняної системи освіти
ЮІ Самойлова
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017" 8 …, 2017
2017
Decentralization in education: experience of the USA
ЮІ Самойлова
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія …, 2016
2016
Мережування шкіл у США: історичний аспект
ЮІ Самойлова
Молодий вчений, 290-293, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16