Follow
Бобровнича-Двізова Юлія/Бобровничая-Двизова Юлия/Bobrovnycha-Dvizova Yuliia
Бобровнича-Двізова Юлія/Бобровничая-Двизова Юлия/Bobrovnycha-Dvizova Yuliia
Запорізький державний медичний університет. Кафедра фтизіатрії і пульмонології
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности сочетанного течения туберкулеза легких и сахарного диабета
АС Шальмин, ЕН Разнатовская, ЮМ Бобровничая-Двизова, АВ Двизов, ...
Запорізький державний медичний університет, 2012
62012
Мезотелиома плевры в дифференциальной диагностике туберкулезного экссудативного плеврита
ЕН Разнатовская, АВ Двизов, ЮМ Бобровничая-Двизова
Актуальная инфектология 5 (1), 42-49, 2017
12017
Туберкулез кожи: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика
ЕН Разнатовская, ЮМБ Двизова, АВ Двизов, ТС Федченко
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция, 100-106, 2012
12012
Туберкульозний плеврит: диференційна діагностика з плевритами різної етіології
ОМ Разнатовська, ЮМ Бобровнича-Двізова, ОВ Двізов, МВ Бендус, ...
Медичні перспективи 17 (3), 73-76, 2012
12012
Мезотеліома плеври у диференціальній діагностиці туберкульозного ексудативного плевриту
OM Raznatovskaya, OV Dvizov, YM Bobrovnicha-Dvizova
ACTUAL INFECTOLOGY 5 (1), 42-49, 2017
2017
Особливості поєднаного перебігу туберкульозу легень і цукрового діабету
AS Shalmin, EN Raznatovskaya, YM Bobrovnichaya-Dvizova
Pathologia, 2012
2012
ТУБЕРКУЛЕЗ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
АС Шальмин, ЕН Разнатовская, ЮМ Бобровничая-Двизова, АВ Двизов, ...
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АЛЬМАНАХ, 143, 0
2012 ТОМ XVII № 33
ВІ Опришко, АВ Самойленко, ОД Салюк, ІВ Горб-Гаврильченко, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8