Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Verified email at ldubgd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Екологія
ВП Кучерявий
Львів: Світ 500, 480, 2001
4992001
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах
РС Гуревич
К.: Вища школа 287, 1998
3771998
Озеленення населених мiсць
ВП Кучерявий
ВiТ, 2005
2952005
Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі професійних навчальних закладів: досвід, проблеми, перспективи
РС Гуревич
Вінниця (ВДПУ), 2008
2852008
Загальна психологія
МЙ Варій
К.: Центр учбової літератури 968, 2007
2242007
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2212002
Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
1812005
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
Львів: ЛДУ БЖД, 2012
1702012
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
МЮ Кадемія
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2009
1542009
Фітомеліорація
ВП Кучерявий
Львів: Світ 540, 2003
1472003
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1432008
Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу
ІА Зязюн
Рідна школа, 8-13, 2000
1332000
Загальна психологія. Навчальний посібник/2-ге видан., випр. і доп
МЙ Варій
К.:«Центр учбової літератури 968, 2007
1322007
Психологія праці: підручник
ІО Баклицький
К.: Знання 655, 2, 2008
1282008
Естетичний досвід особи. Формування і сфери вияву
ІА Зязюн
К.: Вища школа, 172, 1976
1271976
Зеленая зона города
ВА Кучерявый
К.: Наук. думка, 1981
1231981
Психологія особистості
МЙ Варій
К.: Центр навч. л ри, 2008
1082008
Краса педагогічної дії: навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів
ІА Зязюн, ГМ Сагач
К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997
1061997
Методологічні засади поняття педагогічні умови”
А Литвин, О Мацейко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 43-63, 2013
1032013
Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки
БІ Шуневич
Дис.... докт. пед. наук 13 (01), 129-143, 2008
1002008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20