Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Екологія
ВП Кучерявий
Львів: Світ 500, 480, 2000
4372000
Озеленення населених мiсць
ВП Кучерявий
ВiТ, 2005
2402005
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі і наукових дослідженнях
РС Гуревич, МЮ Кадемія
Вінниця: ДОВ «Вінниця 116, 3, 2002
2102002
Загальна психологія
МЙ Варій
К.: Центр учбової літератури 968, 2007
1642007
Педагогічна етика: Навчально-методичний посібник
ГП Васянович
Львів: Норма, 2005
1582005
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
Львів: ЛДУ БЖД, 2012
1512012
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник
МЮ Кадемія
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2009
1432009
Фітомеліорація
ВП Кучерявий
Львів: Світ 540, 2003
1362003
Теорія і практика навчання в професійно-технічних закладах: монографія
РС Гуревич
Вінниця: ДОВ «Вінниця 410, 2008
1292008
Зеленая зона города
ВА Кучерявый
К.: Наук. думка, 1981
1111981
Психологія праці: підручник
ІО Баклицький
К.: Знання 655, 2, 2008
1082008
Polynuclear complexes of copper (I) halides: coordination chemistry and catalytic transformations of alkynes
BM Mykhalichko, ON Temkin, MG Mys' kiv
Russian Chemical Reviews 69 (11), 957-984, 2000
922000
Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки
БІ Шуневич
Дис.... докт. пед. наук 13 (01), 129-143, 2008
872008
Психологія особистості: Навч. пос.
МЙ Варій
К.: Центр учбової літератури 1, 2008
852008
Загальна психологія. Навчальний посібник/2-ге видан., випр. і доп
МЙ Варій
К.:«Центр учбової літератури 968, 2007
842007
Методологічні засади поняття педагогічні умови”
А Литвин, О Мацейко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 43-63, 2013
802013
Управління проектами: підручник
ЛВ Ноздріна, ВІ Ящук, ОІ Полотай
К.: Центр учбової літератури, 2010
802010
Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник
МЮ Кадемія, ІЮ Шахіна
Вінниця: ТОВ «Планер, 2011
792011
Загальна психологія: підручник
МЙ Варій
К: Центр учбової літератури, 2009
762009
Основи психології і педагогіки: навч. посіб.
МЙ Варій
К.: Центр учб. л-ри, 2009
762009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20