Смирнов Максим Іванович
Смирнов Максим Іванович
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1224, 2013
3842013
Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции)
МІ Смирнов, МИ Смирнов
252006
Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв’язку
МІ Смирнов, МИ Смирнов
202005
Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу
МІ Смирнов, МИ Смирнов
202004
Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку
МІ Смирнов, МИ Смирнов
Одеса: Фенікс, 2006
152006
Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар.–Вид. 2-ге, допов. та перероб./за заг. ред. ВТ Маляренка, ЮП Леніна
ВТ Маляренко
Х.: Одіссей, 2010
13*2010
Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах
МІ Смирнов, МИ Смирнов
112004
Применение средств видеосвязи при оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества
МІ Смирнов, МИ Смирнов
112003
Понятие и современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам
МІ Смирнов, МИ Смирнов
102004
Застосування відеозв'язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості)
МІ Смирнов, МИ Смирнов
102003
Застосування іноземного кримінально-процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах
МІ Смирнов, МИ Смирнов
92004
Інститут взаємної правової допомоги: діюча практика та перспективи розвитку
МІ Смирнов, МИ Смирнов
92003
Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации
М Смирнов
Підприємництво, господарство і право, 117-120, 2003
92003
Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням
М Смирнов
Підприємництво, господарство і право, 108-112, 2016
82016
Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні
МІ Смирнов
Молодий вчений, 439-443, 2016
82016
Відеоконференцзв’язок у кримінальному судочинстві
МІ Смирнов
Юридичний вісник України, 442, 2003
82003
Кримінальний процес України
МІ Смирнов, МИ Смирнов
Одеса: Фенікс, 2008
62008
Норми іноземного права в національному кримінальному процесі
МІ Смирнов, МИ Смирнов
62004
Применение видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи (процессуальные особенности)
МІ Смирнов, МИ Смирнов
62003
Процесуальні особливості проведення трансграничних обшуків і вилучення інформації, переданої через телекомунікаційні мережі
МІ Смирнов, МИ Смирнов
62003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20