Підписатись
Смирнов Максим Іванович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-практичний коментар/відп. ред.: СВ Ківалов, СМ Міщенко, ВЮ Захарченко
К процесуальний кодекс України
Х.: Одіссей 1224, 2013
4702013
Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции)
МІ Смирнов, МИ Смирнов
332006
Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу
МІ Смирнов, МИ Смирнов
262004
Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку
МІ Смирнов, МИ Смирнов
Одеса: Фенікс, 2006
222006
Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв’язку
МІ Смирнов
І Національна академія вну-трішніх справ, 2005
222005
Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар.–Вид. 2-ге, допов. та перероб./за заг. ред. ВТ Маляренка, ЮП Леніна
ВТ Маляренко
Х.: Одіссей, 2010
17*2010
Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням
М Смирнов
Підприємництво, господарство і право, 108-112, 2016
142016
Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах
МІ Смирнов, МИ Смирнов
122004
Применение средств видеосвязи при оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества
МІ Смирнов, МИ Смирнов
112003
Кримінальний процес України
МІ Смирнов, МИ Смирнов
Одеса: Фенікс, 2008
102008
Застосування іноземного кримінально-процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах
МІ Смирнов, МИ Смирнов
102004
Понятие и современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам
МІ Смирнов, МИ Смирнов
102004
Застосування відеозв'язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості)
МІ Смирнов, МИ Смирнов
102003
Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні
МІ Смирнов
Молодий вчений, 439-443, 2016
92016
Інститут взаємної правової допомоги: діюча практика та перспективи розвитку
МІ Смирнов, МИ Смирнов
92003
Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации
М Смирнов
Підприємництво, господарство і право, 117-120, 2003
92003
Відеоконференцзв’язок у кримінальному судочинстві
МІ Смирнов
Юридичний вісник України, 442, 2003
82003
Дистанционное проведение допроса: перспективы развития
МИ Смирнов
Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали, 181-189, 2001
82001
Дистанционное проведение допроса: перспективы развития
С Максим
Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 4-ї звітної щорічної …, 2001
8*2001
Современное состояние института взаимной правовой помощи по уголовным делам
МІ Смирнов, МИ Смирнов
72004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20