Підписатись
Ситченко Анатолій Люціанович
Ситченко Анатолій Люціанович
професор, доктор педагогічних наук Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: монографія
АЛ Ситченко
К.: Ленвіт 304, 7, 2004
1072004
Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. для студентів-філологів
АЛ Ситченко
К.: Ленвіт 291, 2011
672011
Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури: Монографія
ВВ Гладишев
Миколаїв: Іліон, 2006
472006
Сучасний урок української літератури: теорія, методика, технологія: монографія
ВІ Шуляр
Миколаїв: Іліон, 2012
322012
Методика викладання літератури: Термінологічний словник
АЛ Ситченко, ВІ Шуляр, ВВ Гладишев
К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 2008
252008
Методика преподавания литературы: терминологический словарь-справочник
АЛ Ситченко, ВВ Гладышев
М.: Флинта 158, 2014
19*2014
Сучасний урок української літератури: монографія
ВІ Шуляр
Миколаїв: Іліон 553, 2014
182014
Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури
АЛ Ситченко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2005
182005
Учень-читач і вчитель-фасилітатор в умовах 12-річної школи:[науково-методичний посібник]
ВІ Шуляр, НМ Огренич
Миколаїв: Видавець: Ганна Гінкул, 2006
152006
Теоретико-методичні засади контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури
ВВ Гладишев
НПУ імені МП Драгоманова, 2008
112008
Формувати читацьку компетентність: про науково-педагогічні засади цієї роботи
А Ситченко
Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України, 49-53, 2007
112007
Літературознавчі засади осягнення художнього образу
А Ситченко
Українська література в загальноосвітній школі, 7-11, 2006
82006
Визначення індивідуального стилю письменника: На основі структурування поняття
АЛ Ситченко
Серія «Філологічна». К.: Дивослово, 48-50, 2002
82002
Методика преподавания литературы [Электронный ресурс]: терминологический словарь-справочник
АЛ Ситченко, ВВ Гладышев
М.: ФЛИНТА, 2014
72014
Аналіз епічного твору в 5-у класі: посіб. для вчителів
АЛ Ситченко, НМ Огренич
К.: Ленвіт, 2007
72007
Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи:[практико-орієнтована монографія]
ВІ Шуляр
Миколаїв: Вид-во «Іліон, 2006
72006
Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція:[практико-орієнтована монографія]/за редакцією члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук …
ВІ Шуляр
Миколаїв: Видавництво «Ч, 2006
72006
Навчально-технологiчна концепцiя лiтературного аналiзу Л
АЛ Ситченко
Ситченко: монографiя. Київ: Ленвiт, 2004
62004
Методика навчання української лiтератури в загальноосвiтнiх закладах: навч. посiб для студентiв-фiлологiв
АЛ Ситченко
52011
Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5–9 класи: метод. посібник
ВІ Шуляр
Миколаїв: Іліон, 2008
52008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20