Валентина Пасинок
Валентина Пасинок
V.N. Karazin Kharkiv National University / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мовна підготовка студентів як загальнопедагогічна проблема: Монографія
ВГ Пасинок
Харків: Лівий берег, 154, 1999
431999
Теоретичні основи формування професійних мовленнєвих умінь у майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей
ВГ Пасинок
Автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / Нац. пед. ун-т імені М.П …, 2002
382002
Теоретичні основи мовленнєвої підготовки вчителя. Монографія
ВГ Пасинок
Харків: ІМІС, 280, 2001
34*2001
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Під заг. ред. Шевченко І.С.: Монографія
ЛР Безугла, ЄВ Бондаренко, ПМ Донець, АП Мартинюк, ОІ Морозова, ...
Харків: Константа, 2005
24*2005
Основи культури мовлення: навч. посіб.
ВГ Пасинок
К.: Вид-цтво “Центр учбової літератури”, 2012
23*2012
Основи культури мовлення : [навчальний посібник]
ВГ Пасинок
Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011
23*2011
Основи культури мовлення : Навчальний посібник
ВГ Пасинок
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009
23*2009
Классическая педагогика
ЛС Нечепоренко, ЯВ Подоляк, ВГ Пасынок
Х.: Основа, 420, 1998
181998
Теорія та методика мовної підготовки учителя в університеті
ВГ Пасинок
Х.: Основа, 308, 1998
161998
Основи культури мовлення. Навч. Посібник
ВГ Пасинок
Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010
15*2010
Самоорганізація дискурсу: синергетичні принципи і підходи до лінгвістичного аналізу : колективна монографія / За ред. В.Г. Пасинок
ЛС Піхтовнікова
Сучасні фундаментальні теорії та інноваційні практики навчання іноземної …, 2013
102013
Воспитание: [учебное пособие]
ЛС Нечепоренко, ЯВ Подоляк, ВГ Пасынок
Нечепоренко ЛС, Подоляк ЯВ, Пасинок ВТ–Х.: Основа, 232, 1997
101997
Еколінгвістичні аспекти у фокусі риторики, стилістики та культури мовлення
ВГ Пасинок
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання …, 2016
92016
Нові горизонти мовознавства: концептуальні основи моделювання
ВГ Пасинок
Вісник СумДУ. Серія: Філологія, 81-86, 2008
82008
Оцінка стану соматичного та психічного здоров’я студентів вищих учбових закладів при адаптації до учбового процесу
МС Гончаренко, ВГ Пасинок, ВЕ Новікова, ІГ Мартиненко, ...
Зб. наук. праць за редакцією проф. Єрмакова СС-Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 12-15, 2006
62006
Дискурсивні підходи у французькій гуманітарній свідомості
ВГ Пасинок
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання …, 2015
52015
Каузальность: взаимосвязь лингвистики и философии
ВГ Пасинок
Вісник № 635 ХНУ, 133-137, 2004
52004
ВИЗНАЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМОПІЗНАННЯ
МС Гончаренко, ОО Гололобова, ВГ Пасинок
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
41999
Валеологічний моніторинг здатності студентів до самовдосконалення
МС Гончаренко, ОО Гололобова, ВГ Пасинок
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
32007
Нова концепція мовної підготовки вчителя
ВГ Пасинок
Наукові записки кафедри педагогіки, 7-14, 1998
31998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20