Сарапук Ірина _ Sarapuk Iryna
Сарапук Ірина _ Sarapuk Iryna
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Оцінка окисного стресу в оптимізації методів діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку
ГА Павлишин, ІМ Сарапук
Ліки України, 68-70, 2013
22013
NEURODEVELOPMENTAL CARE OF PRETERM BABIES AND ITS KEY ELEMENTS
IM Sarapuk, HA Pavlyshyn, L Lacina, B Królak-Olejnik
International Journal of Medicine and Medical Research, 2017
12017
Показники ефективностіоб'єктивізації оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку
ГА Павлишин, ІМ Сарапук
Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень, 106, 2013
12013
Regular and prolonged skin-to-skin contact improves short-term outcomes for very preterm infants: A dose-dependent intervention
C Casper, I Sarapuk, H Pavlyshyn
Archives de Pédiatrie 25 (8), 469-475, 2018
2018
ABNORMALITIES OF THYROID HORMONE METABOLISM DURING COMMUNITY‒ACQUIRED PNEUMONIA: NONTHYROIDAL ILLNESS SYNDROME AND INTRACELLULAR IODINE DISTRIBUTION IN CHILDREN
H Pavlyshyn, V Kibar, V Furdela, N Haliyash, I Sarapuk
Georgian medical news, 60-65, 2018
2018
The role of nitric oxide in apoptosis modulation in newborns with pneumonia
H Pavlyshyn, I Sarapuk
Signa Vitae 13 (1), 2017
2017
THE ROLE OF NEUTROPHILS AND THEIR APOPTOSIS IN THE RESOLUTION OF INFLAMMATION
H Pavlyshyn, I Sarapuk
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 2015
2015
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ У ЛІКУВАННІ ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ
HA Pavlyshyn, IM Sarapuk, NV Skubenko, YR Maksymyak
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 5 (3 (17)), 134-137, 2015
2015
Diagnostic Value Of Apoptotic Activity And PO-1029
H Pavlyshyn, I Sarapuk, V Slyva, N Haliyash
Arch Dis Child 99 (2), A1-A620, 2014
2014
Peculiarities of Immune Defense in Infants with Inflammatory Diseases of the Respiratory System
H Pavlyshyn, V Slyva, I Sarapuk, S Nykytyuk, Haliyash, N
The European Academy of Paediatrics Educational Congress and Master Course, 2013
2013
Роль окисного стресу в модуляції апоптичної активності при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку
П ГА., С ІМ
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 34-38, 2013
2013
Показатели эффективности объективизации оценки клинического течения негоспитальной пневмонии у детей раннего возраста
ГА Павлишин, ІМ Сарапук
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований 1 (1), 106-110, 2013
2013
Программируемая гибель нейтрофилов у детей раннего возраста с внебольничной пневмонией
ГА Павлишин, ИМ Сарапук
Журнал Гродненского государственного медицинского университета, 2013
2013
Клінічні особливості негоспітальної пневмонії залежно від тяжкості перебігу у дітей раннього віку
ГА Павлишин, СІ М.
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 28-31, 2013
2013
Особливості апоптозу при різних патологічних процесах
ГА Павлишин, ІМ Сарапук, ГС Сарапук
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 118, 2013
2013
Вікові особливості негоспітальної пневмонії у дітей першого року життя
ІМ Сарапук
Сумський державний університет, 2013
2013
Особливості нітроксидергічних процесів при позагоспітальній пневмонії у дітей раннього віку
ГА Павлишин, ІМ Сарапук
Вісник наукових досліджень, 78-80, 2012
2012
Rola granulocytów obojętnochłonnych i ich apoptozy w zwalczaniu stanu zapalnego
H Pavlyshyn, I Sarapuk
Medical Science Pulse 9, 18-25, 0
НЕОНАТАЛЬНА ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ
ГА Павлишин, ІМ Сарапук, ГС Сарапук, ВГ Бойко
Последний выпуск
ГА Павлишин, ИМ Сарапук
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20