Dmytro Gorovyi, Дмитро Горовий, Дмитрий Горовой (ORCID: 0000-0002-0416-3857)
Dmytro Gorovyi, Дмитро Горовий, Дмитрий Горовой (ORCID: 0000-0002-0416-3857)
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (НТУ "ХПІ", д.е.н., професор)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчально-методичний посібник для практичних і семінарських занять
ЧОМ Горовий Д.А., Федотова К.О., Леженко Н.І.
Харків: ХНАДУ, 2007
30*2007
Управління рухом оборотного капіталу підприємства
ДАГ М.С. Дороніна, Л.С. Мартюшева
Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2009
21*2009
Віртуальний капітал підприємств: проблеми і перспективи його використання [монографія]
Д Горовий
19*2013
Розвиток ринку M&A в Україні
ДА Горовий
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (14), 183-190, 2013
17*2013
Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі: Монографія
ДВБ А.В. Нікітіна, Д. А. Горовий
ХНАДУ, 2015
16*2015
Капітал підприємства: формування та розподіл: навч.-метод. посіб.
ДА Горовий, КО Федотова
Х.: ХНАДУ, 2009
15*2009
Огляд сучасних методів оцінки нематеріальних здобутків підприємства
ДА Горовий
Приазовський державний технічний університет, 2013
102013
Основні фактори, що впливають на настання ризику рейдерського захоплення підприємства
НВЮ Горовий Д.А.
Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Науково-теоретичний …, 2007
102007
Віртуальні економічні відносини та їх роль в сучасній економіці підприємства
ГКО Горовий Д.А.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний …, 2011
82011
Обеспечение информационной безопасности на современном предприятии
САО Горовой Д.А.
Белгородский экономический вестник. Научно-информационный журнал, 73-78, 2011
8*2011
Розвиток людського капіталу сучасної держави
ДА Горовий
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
7*2015
Основні тенденції розвитку ринку кіберспорту
КО Горова, ДА Горовий, ОВ Кіпоренко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 51-55, 2016
62016
Формування та оцінка людського капіталу сучасного підприємства
ДА Горовий
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 186-192, 2014
62014
Сутність та класифікація ризиків інвестиційної діяльності
ДА Горовий, ВЮ Нестеренко
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. АН Бекетова, 2007
62007
Управління рухом оборотного капіталу підприємства: дис... канд. екон. наук: 08.06.01
ГД Анатолійович
Харківський національний економічний ун-т, 2005
6*2005
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник.
ГДА Дороніна М.С., Мартюшева Л.С.
Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
6*2002
Економічна оцінка інтелектуальних ресурсів підприємства та механізм її реалізації
ДА Горовий, ЛВ Лебедева
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. АН Бекетова, 2010
52010
Розробка заходів з мінімізації ризику рейдерського захоплення підприємства
НВЮ Горовий Д.А.
Економіка транспортного комплексу: Збірник наукових праць., 22-32, 2007
52007
Порівняльний аналіз структури нематеріальних активів підприємств в Україні та світі
ДА Горовий
Маркетинг і менеджмент інновацій, 256-268, 2016
4*2016
Роль та місце інформаційних ресурсів у діяльності підприємства
ДА Горовий
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20