Підписатись
Nina Rudenko / Ніна Руденко
Nina Rudenko / Ніна Руденко
старший викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичні методи в психології: підручник
ВМ Руденко, НМ Руденко
К.: Академвидав 384, 7, 2009
1592009
Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів: Навч. посіб
А Брувер, Н Руденко, С Грищенко
К.: Європ. комісія, 168, 2006
222006
Інтерактивність як спосіб ефективної взаємодії і навчання студентів
НМ Руденко
Нова педагогічна думка, 25-29, 2014
192014
Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
НМ Руденко
Київ, 2016, 2016
172016
Інтерактивне навчання на уроках математики в початковій школі
НМ Руденко
Початкова школа, 45-49, 2015
122015
Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до дидактичного проєктування у процесі професійно-педагогічної підготовки у закладі вищої освіти
МІ Костенко
102022
Особливості розвитку тривожності дошкільників у системі дитячо-батьківських взаємин
ОА Козлюк, НМ Руденко
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2017
102017
Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу
NM Rudenko
Освітологічний дискурс, 171-184, 2014
102014
Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи
НМ Руденко, ДЛ Широков
Молодий вчений 10 (86), 151-157, 2020
92020
Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики
N Rudenko
Educological discourse, 92-104, 2020
72020
Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату
Н Руденко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 22-28, 2019
72019
Interaktyvne navchannia na urokakh matematyky v pochatkovii shkoli [Interactive teaching in math lessons in primary school]
NM Rudenko
Pochatkova shkola–Primary education 12, 45-48, 2015
72015
Zastosuvannia veb-kvest-tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Application of web-quest technology in the training of future primary school teachers]
NM Rudenko, DL Shyrokov
Molodyi vchenyi–Young scientist 10 (86), 151-157, 2020
62020
Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
SP Palamar, TS Gruzieva, LL Nezhyva, VY Yelenskyi, NM Rudenko, ...
Wiadomości lekarskie 11 (LXXV), 2624-2630, 2022
52022
Моделювання уроку математики в початковій школі з використанням карт знань
Н Руденко, А Кравчук, Д Широков
Молодий вчений, 179-183, 2021
52021
Застосування інтерактивних технологій з використанням ІКТ на заняттях дисциплін математичного циклу
НМ Руденко, ОВ Головчанська
Інформатика та інформаційні технології в начальних закладах, 41-47, 2015
52015
STEM education in the context of improving the science and mathematics literacy of pupils
LM Hrynevych, LL Khoruzha, NM Rudenko, VV Proshkin
Journal of Physics: Conference Series 2288 (1), 012031, 2022
42022
Формування умінь розв’язування задач на рух в учнів початкової школи за допомогою коміксів
Н Руденко, О Калашник, А Дмітрієва, Д Широков
Молодий вчений, 291-295, 2021
42021
Застосування інтерактивних технологій та ІКТ на уроках математики в закладах загальної середньої освіти
НМ Руденко, СО Антипова
Молодий вчений 89 (1), 271-276, 2021
42021
Zastosuvannya eseredovyshcha na urokakh matematyky v pochatkoviy shkoli [Application of e-environment in mathematics lessons in primary school]
N Rudenko, TA Kolomiiets, DL Shyrokov
A young scientist, 435-439, 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20