Інна Сушко
Інна Сушко
викладач іноземної мови, КНТЕУ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-методичне забезпечення основних складових змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 436-446, 2018
32018
Дидактичні особливості проектування змісту технологічного профілю навчання на засадах системного підходу
АМ Тарара, ІА Сушко, М Самохін
Проблеми сучасного підручника, 388-403, 2018
32018
Педагогічні умови й методичні особливості реалізації змісту спецкурсу інженерно-технічного спрямування у процесі профільного навчання технологій
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 341-348, 2019
12019
Профільне навчання технологій за спеціалізацією науково-технічна творчість: методи реалізації змісту
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 328-337, 2017
12017
Когнітивно-дидактичні основи проектування навчальних підручників і посібників
МС Корець, АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 331-339, 2011
12011
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦКУРСА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
А Тарара, І Сушко
Проблеми сучасного підручника, 259-276, 2019
2019
Новітня методика профільного навчання технологій інженерно-технічного спрямування та експериментальне дослідження її ефективності і розробленого змісту
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника 2 (23), 259-277, 2019
2019
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 436-446, 2018
2018
Теорія і практика проектування змісту профільного навчання технологій інженерно-технічного спрямування
АМ Тарара, ІА Сушко
Педагогічна думка, 2018
2018
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДНИКІВ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ.
ІАС А. М. Тарара
Проблеми сучасного підручника, с. 436-446, 2018
2018
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ" НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО": СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 328-337, 2017
2017
Готовність учнів початкової школи до оволодіння компетентнісно-орієнтованим змістом навчання іноземних мов
СІА Редько В.Г.
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН …, 2017
2017
Інтеграція краєзнавчого компонента у зміст навчання іноземних мов учнів початкової школи
СІА Пасічник О.С.
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН …, 2017
2017
Сучасний підручник для навчання технологій учнів загальноосвітньої школи
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 234-241, 2012
2012
Впровадження результатів фундаментального дослідження теми «Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю навчання «Технічне проектування»
АМ Тарара, ІА Сушко
2011
Особливості аудіювання у процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід та переговорів майбутніх економістів
ІА Сушко, ЛВ Власенко
2011
Сучасний підручник" Технології" для учнів основної школи
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 340-346, 2011
2011
СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК З" ТЕХНОЛОГІЇ" ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНОGТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ" ТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ"
АМ Тарара, ІА Сушко
Проблеми сучасного підручника, 521-531, 2010
2010
Бібліотеці Дніпропетровського технічного університету залізничного транспорту-70
І Сушко
Бібліотечний вісник, 11-11, 2000
2000
КОГНІТИВНО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ І ПОСІБНИКІВ
ІА Сушко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20