Follow
Кобець Анатолій Степанович
Кобець Анатолій Степанович
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг
АС Кобець
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2011
362011
Ґрунтообробні машини: теорія, конструкція, розрахунок: монографія
АС Кобець, БА Волик, АМ Пугач
Дніпропетровськ: Свідлер АЛ, 2011
342011
та ін. Дипломне проектування з машиновикористання в рослинництві: Навчальний посібник/За ред. АС Кобця
АС Кобець, ВЮ Ільченко, ВГ Бутенко
Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2007
172007
Основні тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках Болонського процесу
АС Кобець
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 97-106, 2011
162011
Практикум з використання машин у рослинництві/Дніпропетровський держагроуніверситет
ВЮ Ільченко, АС Кобець, ВП Мельник, ПІ Карасьов, ПМ Кухаренко, ...
Дніпропетровськ, 2002
162002
Інноваційний шлях розвитку вищої освіти України на сучасному етапі інтеграції до європейського співтовариства
АС Кобець
Інвестиції: практика та досвід, 89-92, 2009
142009
Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив
АС Кобець, ММ Науменко, НО Пономаренко
КНТУ, 2013
122013
Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні
АС Кобець, АМ Пугач
Аспекти публічного управління, 24-31, 2016
112016
Основи теорії робочих органів сільськогосподарських машин
АС Кобець
Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 1999
111999
Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва
АС Кобець, ММ Харитонов, ЮІ Грицан, ОВ Жуков
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 6-10, 2015
102015
Напрями та механізми державного регулювання вищої освіти
АС Кобець
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 79-85, 2011
102011
Найкращий шлях до мінімального обробітку ґрунту–екологічне землеробство
ПВ Волох, АС Кобець, ВП Хорішко
Техніка АПК, 19-21, 2008
82008
Сучасна вища аграрна інженерна освіта в Україні–стан, проблеми, деякі концепції та заходи підвищення її якості
АС Кобець, АГ Дем’яненко, СВ Кагадій
Theory and methods of e-learning 2, 72-77, 2011
72011
Конструювання універсальної коренезбиральної машини
ОП Гурченко, АС Кобець, ВМ Барановський
Вісник ХДТУСГ. Вип 8, 63-68, 2001
72001
Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин: практикум
АС Кобець, ОМ Кобець, АМ Пугач
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2011
62011
Сучасна інженерна освіта в Україні–деякі тенденції, проблеми та перспективи
АГ Дем’яненко, СВ Кагадій, АС Кобець
Видавничий відділ НМетАУ, 2010
62010
Польові дослідження стрілчастих лап, оснащених елементами локального зміцнення
АС Кобець, ОМ Кобець, АМ Пугач
АС Кобець, ОМ Кобець АМ Пугач, 31-35, 2009
62009
Відцентровий розпилювач пестицидів: рух і випаровування краплин у факелі
ОІ Мележик, ОВ Жевжик, АС Кобець
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 97-101, 2007
62007
Агроекологічне та правове забезпечення моніторингу особливо цінних земель у складі сільськогосподарських угідь
PV Volokh, AS Kobets, YI Grytsan, OP Ostrinina
Agrology 2 (1), 59-64, 2019
52019
Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору
АС Кобець, АМ Пугач
Університет митної справи та фінансів, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20