Кобець Анатолій Степанович
Кобець Анатолій Степанович
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державна політика інтеграції освіти і науки України в системі інноваційної економіки: засади, механізми управління, напрями забезпечення [монографія]
АС Кобець
Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, 2012
252012
Ґрунтообробні машини: теорія, конструкція, розрахунок: монографія
АС Кобець, БА Волик, АМ Пугач
Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер АЛ, 2011
142011
Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг
АС Кобець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2011
132011
Основні тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках Болонського процесу
АС Кобець
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 97-106, 2011
122011
Інноваційний шлях розвитку вищої освіти України на сучасному етапі інтеграції до європейського співтовариства
АС Кобець
Інвестиції: практика та досвід, 89-92, 2009
102009
Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг [Електронний ресурс]
АС Кобець
Державне управління: удосконалення та розвиток.- Режим доступу: http://www …, 2011
72011
Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні
АС Кобець, АМ Пугач
Аспекти публічного управління, 24-31, 2016
62016
Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва
АС Кобець, ММ Харитонов, ЮІ Грицан, ОВ Жуков
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 6-10, 2015
62015
Напрями та механізми державного регулювання вищої освіти
АС Кобець
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 79-85, 2011
62011
Польові дослідження стрілчастих лап, оснащених елементами локального зміцнення
АС Кобець
АС Кобець, ОМ Кобець АМ Пугач, 31-35, 2009
62009
Відцентровий розпилювач пестицидів: рух і випаровування краплин у факелі
ОІ Мележик, ОВ Жевжик, АС Кобець
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 97-101, 2007
62007
Исследование износа культиваторных лап, оснащенных элементами локального упрочнения рабочей поверхности
АС Кобець
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2007
62007
Сучасна вища аграрна інженерна освіта в Україні–стан, проблеми, деякі концепції та заходи підвищення її якості
АС Кобець, АГ Дем’яненко, СВ Кагадій
Theory and methods of e-learning 2, 72-77, 2011
52011
Найкращий шлях до мінімального обробітку ґрунту–екологічне землеробство
ПВ Волох, АС Кобець, ВП Хорішко
Техніка АПК, 19-21, 2008
52008
Співвідношення між трансформацією, модернізацією та реформуванням освітньої сфери
АС Кобець
Економіка та держава, 93-94, 2011
42011
Розробка і дослідження коренезбиральної машини
ОП Гурченко, ВМ Барановський, ГА Герасимчук
Сільськогосподарські машини.–2001.–Вип 8, 119-123, 2001
42001
Обгрунтування конструктивних особливостей робочого органа розкидача мінеральних добрив відцентрового типу
АС Кобець, ММ Науменко, НО Пономаренко
Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2015
32015
Гранична корисність споживачів освіти як приріст вимірних знань і вмінь у державі
АС Кобець
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2011
32011
Чинники формування конкурентного середовища в освіті
АС Кобець
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2011
32011
Державне фінансування та управління розвитком органічного виробництва України
АС Кобець, ЛІ Катан, ЮІ Грицан, ОА Демидов
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20