Подписаться
Кобець Анатолій Степанович
Кобець Анатолій Степанович
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ґрунтообробні машини: теорія, конструкція, розрахунок: монографія
АС Кобець, БА Волик, АМ Пугач
Дніпропетровськ: Свідлер АЛ, 2011
372011
Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг
АС Кобець
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2011
362011
та ін. Дипломне проектування з машиновикористання в рослинництві: Навчальний посібник/За ред. АС Кобця
АС Кобець, ВЮ Ільченко, ВГ Бутенко
Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2007
192007
Практикум з використання машин в рослинництві
ВЮ Ільченко, АС Кобець, ВП Мельник, ПІ Карасьов, ПМ Кухаренко, ...
ВЮ Ільченко, АС Кобець, ВП Мельник, ПІ Карасьов, ПМ Кухаренко, АВ Ільченко, 2002
192002
Основні тенденції розвитку національних систем вищої школи в рамках Болонського процесу
АС Кобець
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 97-106, 2011
162011
Інноваційний шлях розвитку вищої освіти України на сучасному етапі інтеграції до європейського співтовариства
АС Кобець
Інвестиції: практика та досвід, 89-92, 2009
142009
Основи теорії робочих органів сільськогосподарських машин
АС Кобець
Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 1999
131999
Сучасний стан освітніх послуг у сфері вищої аграрної освіти в Україні
АС Кобець, АМ Пугач
Аспекти публічного управління, 24-31, 2016
102016
Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва
АС Кобець, ММ Харитонов, ЮІ Грицан, ОВ Жуков
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 6-10, 2015
102015
Обґрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив
AC Кобець, ММ Науменко, ИО Пономаренко
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 65-67, 2013
102013
Напрями та механізми державного регулювання вищої освіти
АС Кобець
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 79-85, 2011
102011
Найкращий шлях до мінімального обробітку ґрунту–екологічне землеробство
ПВ Волох, АС Кобець, ВП Хорішко
Техніка АПК, 19-21, 2008
82008
Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору
АС Кобець, АМ Пугач
Університет митної справи та фінансів, 2016
72016
Конструювання універсальної коренезбиральної машини
ОП Гурченко, АС Кобець, ВМ Барановський
Вісник ХДТУСГ. Вип 8, 63-68, 2001
72001
Сучасна вища аграрна інженерна освіта в Україні–стан, проблеми, деякі концепції та заходи підвищення її якості
АС Кобець, АГ Дем’яненко, СВ Кагадій
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових, 72, 2011
62011
Теорія і розрахунок сільськогосподарських машин: практикум
АС Кобець, ОМ Кобець, АМ Пугач
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2011
62011
Польові дослідження стрілчастих лап, оснащених елементами локального зміцнення
АС Кобець, ОМ Кобець, АМ Пугач
АС Кобець, ОМ Кобець АМ Пугач, 31-35, 2009
62009
Відцентровий розпилювач пестицидів: рух і випаровування краплин у факелі
ОІ Мележик, ОВ Жевжик, АС Кобець
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 97-101, 2007
62007
Агроекологічне та правове забезпечення моніторингу особливо цінних земель у складі сільськогосподарських угідь
PV Volokh, AS Kobets, YI Grytsan, OP Ostrinina
Agrology 2 (1), 59-64, 2019
52019
Проблеми інтеграції освітнього середовища з науковими установами щодо впровадження інноваційних технологій
АС Кобець
Інвестиції: практика та досвід, 69-72, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20