Ткачук Михайло, Tkachuk Mikhailo, MM Tkachuk, ММ Ткачук, М.М. Ткачук
Ткачук Михайло, Tkachuk Mikhailo, MM Tkachuk, ММ Ткачук, М.М. Ткачук
к.х.н., асист.каф. медичної та фармацевтичної хімії, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація водогосподарського будівельного виробництва
ММ Ткачук
Рівне: РДТУ, 1998
131998
Дмитро Чижевський і традиція українського «серцезнавства»
М Ткачук
Філософська думка, 51-60, 2008
62008
Mathematical modeling of nonequilibrium behavior of electrochemical systems with the electroreduction of anions
VV Mishchenchuk, VV Nechyporuk, MM Tkachuk, VD Yuz‘kova
Electrochimica Acta 108, 153-166, 2013
52013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Опалення” студентами напряму підготовки 6.060101" Будівництво" професійного спрямування" Теплогазопостачання та …
ЛА Саблій, ММ Басюк
5*2012
Stability of stationary states, multiplicity, and oscillations during anodic dissolution of metals in a potentiostatic regime: Effect of the passivating-film formation kinetics
VV Nechiporuck, MM Tkachuk, VD Yuz’kova
Russian Journal of Electrochemistry 43 (9), 1047-1054, 2007
52007
Психодидактический контекст деятельности современного учителя: от ЯА Коменского-к настоящему
ИИ Осадченко, ММ Ткачук
Хуманитарни Балкански изследвания 3 (1 (3)), 2019
42019
Мясные полуфабрикаты функционального назначения
АВ Никитина, НГ Азарова, ММ Ткачук
Наукові праці ОНАХТ 2 (46), 2014
42014
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
4*2013
Влияние кинетики образования пассивирующей пленки на устойчивость стационарных состояний, множественность и осцилляции при анодном растворении металлов в потенциостатическом режиме
ВВ Нечипорук, ММ Ткачук, ВД Юзькова
Электрохимия 43 (9), 1103-1110, 2007
42007
Влияние зависимости скоростей адсорбции и десорбции от степени заполнения на поведение систем с электрокаталитическими поверхностными реакциями
ТММ Нечипорук BВ, ИВ Берладин
Электрохимия 42 (1), 52-60, 2006
42006
Співзвучність ідей ЯА Коменського та представників української педагогічної думки другої половини ХІХ–початку ХХ століття щодо змісту національного виховання
М Ткачук
Історико-педагогічний альманах, 2014
32014
Behavior of redox systems with electrostatic adsorption on electrodes in the absence of passivation
VV Nechiporuk, VD Yuz’kova, MM Tkachuk
Russian Journal of Electrochemistry 47 (12), 1343-1354, 2011
32011
Корпоративізм як принцип розподілу політичної влади
М Ткачук
Політичний менеджмент, 2009
32009
Дихотомічна структура «вольних» та «тюремних» сонетів Івана Франка
М Ткачук
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2006
32006
Systems with electrocatalytic surface reactions: Effect of the coverage dependence of the adsorption and desorption rates
VV Nechiporuk, MM Tkachuk, IV Berladin
Russian Journal of Electrochemistry 42 (1), 45-52, 2006
32006
Зміст національного виховання в педагогічній думці України другої половини ХІХ-початку ХХ століття
ММ Ткачук
Видавництво" Науковий світ" м. Київ, 2016
22016
Художній світ лірики Євгена Маланюка
М Ткачук
Філологічний дискурс, 2015
22015
Управління водними ресурсами у Франції
ДО Танасів, РО Кириша, ММ Ткачук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
22014
Мікономінація в чорнобильських говірках (питання реконструкції ареалу)
М Ткачук
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010
22010
Роль виховного середовища у національному вихованні особистості
М Ткачук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 171-176, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20