Ольга Ткач
Ольга Ткач
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Складнопідрядні речення з корелятами якісно-кількісної семантики в сучасній українській мові
ОВ Ткач
Харків, 2000
102000
Складнопідрядні речення з корелятами так, такий як засіб організації метатексту
ОВ Ткач, ОО Переяслова
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного …, 2013
12013
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ В СИНТАКСИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ВІКТОРА БОЙКА (на матеріалі збірки «Назовсім»)
МВ Голтвеницька, ВО Переяслов, ОВ Ткач
Лінгвістичні дослідження, 106-114, 2019
2019
Складнопідрядні речення з фразеологізованим компонентом у текстах ГФ Квітки-Основ’яненка
ОВ Ткач, КІ Фоменко
Лінгвістичні дослідження, 74-81, 2019
2019
Складні речення з відношенням ідентифікації в текстах художнього стилю
ОВ Ткач, ЯВ Андрейко
Лінгвістичні дослідження, 138-145, 2017
2017
ЯВИЩЕ СИНКРЕТИЗМУ НА РІВНІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО БЛОКУ
МВ Арделян, АП Загнітка, СВ Ломакович, ОВ Нітенко, ОВ Ткач, ...
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р …, 2017
2017
Функціонування складнопідрядних умовно-наслідкових речень із співвідносним сполучником якщо… то в аспекті граматичного і актуального членування речення
ТВ Бєляєва, ОВ Ткач, НВ Щербакова
Лінгвістичні дослідження, 24-31, 2016
2016
Українська мова як іноземна (початково-фонетичний курс). Навчально-практичний посібник
ВО Переяслов, ОВ Ткач
Харків, 2016
2016
Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум
ОВ Ткач, ОВ Варенікова
Харків, 2015
2015
Хіміко-термічне відновлення розмірів прецизійних виробів
ВІ Алімов, МВ Георгіаду, ОВ Ткач
Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у …, 2013
2013
Фізкультхвилинки на уроках української мови : методичні рекомендації з курсу «фізвиховання» для студентів ВНЗ філологічних спеціальностей
ЖО Цимбалюк, ОА Мкртічян, ОВ Ткач
Харків, 2013
2013
Конструкції з корелятами так, такий як засіб експресивності мови драматургії Т.Г.Шевченка
ОВ Ткач, ОО Переяслова
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного …, 2013
2013
В. Сухомлинський про педагогічний досвід
ОВ Ткач
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
Про особливості вербалізаціі простору в малій прозі І. Франка і М. Коцюбинського
ЮО Тимченко, ОВ Ткач
Лінгвістичні дослідження, 208-214, 2012
2012
Кореляційний зв’язок як визначальний елемент структури займенниково-співвідносного складнопідрядного речення
ОВ Ткач
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного …, 2011
2011
Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Словосполучення. Просте речення
ОА Малахова, ОВ Ткач
Харків, 2010
2010
До питання про місце складнопідрядних речень з корелятами так, такий у системі складних конструкцій української мови
ОВ Ткач
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць, 259 – 265, 2009
2009
Структурно-семантична організація складнопідрядних речень із корелятами якісно-кількісної семантики
ОВ Ткач
Verba Magistri: Мовознавство. Літературознавство. Журналістикознавство …, 2008
2008
Структурна схема як важливий інструмент аналізу формальної організації складнопідрядних речень із корелятами означальної семантики
ОВ Ткач
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць, 59 – 63, 2007
2007
Імпліцитний компонент змісту складнопідрядних речень з корелятами означальної семантики
ОВ Ткач
Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць, 93 – 99, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20