Софія Кирилюк
Софія Кирилюк
лікар, львівська обласна лікарня
Verified email at meduniv.lviv.ua
TitleCited byYear
Когнитивная дисфункция в патогенезе рассеянного склероза
СЯ Кирилюк
Украинский неврологический журнал, 028-034, 2012
72012
Роль симптоматической терапии антиоксидантного направления в лечении больных рассеянным склерозом
ТІ Негрич, СЯ Кирилюк, СК Євтушенко, ІВ Хубетова
Международный неврологический журнал, 2013
42013
Роль симптоматической терапии антиоксидантного направления в лечении больных рассеянным склерозом
ТІ Негрич, СЯ Кирилюк, СК Євтушенко, ІВ Хубетова
Международный неврологический журнал, 2013
42013
Механізми виникнення і способи лікування синдрому втоми при розсіяному склерозі
ТІ Негрич, СЯ Кирилюк
Український неврологічний журнал, 32-37, 2013
42013
Когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз та їх залежність від соціальних і демографічних чинників
СЯ Кирилюк
Український неврологічний журнал, 56-65, 2015
22015
Сучасні погляди на лікування когнітивних порушень при розсіяному склерозі (Огляд літератури)
СЯ Кирилюк
Український вісник психоневрології, 13-16, 2012
22012
Синдром втоми при розсіяному склерозі: патофізіологія та способи лікування
ТІ Негрич, СЯ Кирилюк
Український неврологічний журнал, 111-111, 2014
12014
Пaтогенетична корекція фінголімодом розладів неврологічних та нейропсихологічних функцій у хворих на розсіяний склероз
ТІ Негрич, СЯ Кирилюк
Міжнародний неврологічний журнал, 159-167, 2014
12014
ПІСЛЯПУНКЦІЙНИЙ ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ
ТІ Негрич, СЯ Кирилюк, МІ Боженко
ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Пульс, 82-84, 2019
2019
ПАРАНЕОПЛАСТИЧНІ СИНДРОМИ У ПРАКТИЦІ НЕВРОЛОГА (КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ)
НЛ Боженко, МІ Боженко, СЯ Кирилюк, ІМ Боженко, АО Тютько
ПРИКАРПАТСЬКИЙ ВІСНИК НТШ Пульс, 44-51, 2019
2019
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ ТА ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЙОГО ЛІКУВАННЯ
СЯ Кирилюк
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 2016
2016
Когнитивные нарушения у больных рассеянным склерозом и их зависимость от социальных и демографических факторов
СЯ Кирилюк
Украинский неврологический журнал, 56-65, 2015
2015
Автоантитіла класу IgG до основного білка мієліну та гістону-H1 як нові біологічні маркери розсіяного склерозу
СЯ Кирилюк, ТІ Негрич, РС Стойка, ЮЯ Кіт
Міжнародний неврологічний журнал, 19-26, 2014
2014
Роль автоантитіл до основного білка мієліну та гістону Н1 у патогенезі нейропсихологічних розладів у хворих на розсіяний склероз
СЯ Кирилюк, ТІ Негрич, РС Стойка, ЮЯ Кіт
Український неврологічний журнал, 48-56, 2014
2014
Післяінсультна спастичність: патофізіологія та методи дослідження (огляд проблеми)
АВ Паєнок, ІМ Цюмрак, СЯ Кирилюк
Український неврологічний журнал, 18-24, 2014
2014
Патогенетическая коррекция финголимодом расстройств неврологических и нейропсихологических функций у больных рассеянным склерозом
ТИ Негрич, СЯ Кирилюк
Международный неврологический журнал, 2014
2014
Аутоантитела класса IgG к основному белку миелина и гистону-h1 как новые биологические маркеры рассеянного склероза
СЯ Кирилюк, ТИ Негрич, РС Стойка, ЮЯ Кит
Международный неврологический журнал, 2014
2014
Послеинсультная спастичность: патофизиология и методы исследования (обзор проблемы)
АВ Паенок, ИН Цюмрак, СЯ Кирилюк
Украинский неврологический журнал, 18-24, 2014
2014
Механизмы возникновения и способы лечения синдрома усталости при рассеянном склерозе
ТИ Негрич, СЯ Кирилюк
Украинский неврологический журнал, 032-037, 2013
2013
Особенности протекания рассеянного склероза у женщин в период беременности и влияние патогенетического лечения на состояние плода и новорожденного
ТИ Негрич, СЯ Кирилюк, МС Шоробура, НО Негрич, МБ Щур
Международный неврологический журнал, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20