Живко Зінаїда Богданівна
Живко Зінаїда Богданівна
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра
Verified email at lvduvs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека підприємств, організацій, установ
ВЛ Ортинський, ІС Керницький, ЗБ Живко, МІ Керницька, МО Живко
К.: Правова єдність, 2009
1652009
Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління. Монографія
ЗБ Живко
Львів: Ліга-Прес, 2012
512012
Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління. Монографія
ЗБ Живко
Львів: Ліга-Прес, 2012
512012
Словник сучасних економічних термінів
ЗБ Живко, МО Живко, ІЮ Живко
Львів: Край, 2007
502007
Методологія управління економічною безпекою підприємства. Монографія
ЗБ Живко
Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2013
342013
Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки
ЗБ Живко
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
322009
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко
К.: Правова єднiсть, 544, 2009
302009
Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства
ЗБ Живко
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
272009
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
212012
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
212012
Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1і 2: Навч. посібник
ЗБ Живко, ВІ Франчук, МО Живко
К.: Алерта, 2008
212008
Механізм управління системою економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Науковий вісник Ужгородського університету, 37-42, 2014
202014
Механізм управління системою економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка, 37-42, 2014
202014
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: екологічні аспекти його регулювання
ОМ Мартин, ЗБ Живко, НМ Гринчишин
Economics, management, law: socio-economic aspects of development …, 2016
182016
Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва
ЗС Варналій, ЗБ Живко
Стратегічні пріоритети, 29-37, 2013
182013
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ: навч. посiб.
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко, МI Керницька, МО Живко
182009
Стратегія економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
152012
Інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень
ЗБ Живко, МЛ Данилович-Кропивницька
Актуальні проблеми економіки, 69-80, 2008
142008
Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності
ЗБ Живко
Фінанси України 11, 93-100, 2010
132010
Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах інформаційного суспільства
ЗБ Живко
Актуальні проблеми економіки, 96, 2009
132009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20