Живко Зінаїда Богданівна
Живко Зінаїда Богданівна
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра
Verified email at lvduvs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Економічна безпека підприємств, організацій, установ
ВЛ Ортинський, ІС Керницький, ЗБ Живко, МІ Керницька, МО Живко
К.: Правова єдність, 2009
1532009
Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління. Монографія
ЗБ Живко
Львів: Ліга-Прес, 2012
432012
Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління. Монографія
ЗБ Живко
Львів: Ліга-Прес, 2012
432012
Словник сучасних економічних термінів
ЗБ Живко, МО Живко, ІЮ Живко
Львів: Край, 2007
382007
Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки
ЗБ Живко
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
282009
Методологія управління економічною безпекою підприємства. Монографія
ЗБ Живко
Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2013
272013
Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства
ЗБ Живко
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
252009
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
222012
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
222012
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ: Навч. посiб
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко, МI Керницька, МО Живко
212009
Контрольно-ревізійна діяльність. Конспект лекцій. Модуль 1і 2: Навч. посібник
ЗБ Живко, ВІ Франчук, МО Живко
К.: Алерта, 2008
212008
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко
К.: Правова єднiсть, 544, 2009
192009
Механізм управління системою економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Науковий вісник Ужгородського університету, 37-42, 2014
172014
Механізм управління системою економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка, 37-42, 2014
172014
Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва
ЗС Варналій, ЗБ Живко
Стратегічні пріоритети, 29-37, 2013
162013
Стратегія економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
132012
Інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень
ЗБ Живко, МЛ Данилович-Кропивницька
Актуальні проблеми економіки, 69-80, 2008
132008
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: екологічні аспекти його регулювання
ОМ Мартин, ЗБ Живко, НМ Гринчишин
Economics, management, law: socio-economic aspects of development …, 2016
122016
Механізм мотивування та моделі мотивації персоналу на вугледобувних підприємствах
ЗБ Живко
Science, 17, 2010
122010
Системний підхід до функціонування інформаційноуправлінської системи та системи управління якістю
ЗБ Живко
Проблеми науки, 24-32, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20