Подписаться
Живко Зінаїда Богданівна
Живко Зінаїда Богданівна
Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємств, організацій, установ
ВЛ Ортинський, ІС Керницький, ЗБ Живко, МІ Керницька, МО Живко
К.: Правова єдність, 2009
2062009
Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління. Монографія
ЗБ Живко
Львів: Ліга-Прес, 2012
842012
Економічна безпека підприємства: сутність, механізми забезпечення, управління. Монографія
ЗБ Живко
Львів: Ліга-Прес, 2012
842012
Словник сучасних економічних термінів
ЗБ Живко, МО Живко, ІЮ Живко
Львів: Край, 2007
572007
Методологія управління економічною безпекою підприємства. Монографія
ЗБ Живко
Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2013
492013
Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки
ЗБ Живко
Актуальні проблеми економіки, 100, 2009
392009
Механізм управління системою економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Науковий вісник Ужгородського університету, 37-42, 2014
372014
Механізм управління системою економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка, 37-42, 2014
372014
Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ
ВЛ Ортинський, IС Керницький, ЗБ Живко
К.: Правова єднiсть, 544, 2009
372009
Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства
ЗБ Живко
Проблеми економіки та управління, 2009
292009
Контрольно-ревізійна діяльність
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
навчальний посібник/ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко, 2008
292008
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: екологічні аспекти його регулювання
ОМ Мартин, ЗБ Живко, НМ Гринчишин
Economics, management, law: socio-economic aspects of development …, 2016
282016
Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва
ЗС Варналій, ЗБ Живко
Стратегічні пріоритети, 29-37, 2013
252013
Стратегія економічної безпеки підприємства
ОІ Захаров
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2012
192012
Інформаційна основа прийняття стратегічних управлінських рішень
ЗБ Живко, МЛ Данилович-Кропивницька
Актуальні проблеми економіки, 69-80, 2008
192008
Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посіб
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко
ЗБ Живко, ІО Ревак, МО Живко–К.: Алерта, 2012
182012
Стратегічне планування в системі економічної безпеки підприємства
ЗБ Живко
Проблеми науки, 2012
172012
Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник
ЗБ Живко
К.: Атіка, 2007
172007
Теоретические основы формирования системы экономической безопасности предприятия
ЗБ Живко
Научный диалог, 26-40, 2013
162013
Системний підхід до управлінського процесу підприємства: інформаційні технології та взаємодія підсистем безпеки
ЗБ Живко
ЛьвДУВС, 2013
162013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20