Бабич Володимир Васильович; Бабич Владимир Васильевич; Babich Vladimir Vasil'yevich
Бабич Володимир Васильович; Бабич Владимир Васильевич; Babich Vladimir Vasil'yevich
ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; ГВУЗ Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры; Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua
НазваПосиланняРік
Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу
МВ Маркова, ВВ Бабич
Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия: спец, 71-74, 2008
412008
Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів з непсихотичними психічними розладами тривожно-депресивного спектру, коморбідними із серцево-судинними захворюваннями та їх …
МВ Маркова, ВВ Бабич, НМ Степанова, СА Бахтіярова, ІО Лисенко
Український вісник психоневрології, 81-81, 2008
82008
Психосоціальний стрес та негативний вплив макро-й мікросоціальних чинників як складова розвитку хвороб системи кровообігу
МВ Маркова, ВВ Бабич, НМ Степанова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика/МВ Маркова, ВВ …, 2008
62008
Реконструкция жилого дома с надстройкой этажей по улице Батумской, 10 г. Днепропетровск
ВИ Большаков, ОВ Разумова, ВА Мартыненко, ВЮ Клименко, ...
Учебное пособие.—Днепропетровск: Пороги, 2003
52003
та ін. Психотерапія при непсихотичних психічних розладах тривожно-депресивного спектру (когнітивно-реверсивний) підхід
МВ Маркова, СА Бахтіярова, ВВ Бабич
Журнал психиатрии и медицинской психологии 2 (19), 25-31, 2008
22008
Вплив макро-та мікросоціальних чинників на розвиток та перебіг адаптаційних розладів у хворих з гострим інфарктом міокарду
ВВ Бабич
Архів психіатрії 3, 4, 2007
22007
Расчет устойчивости крановой стрелы при выпучивании из плоскости подвеса
ВВ Бабич
Строительные и дорожные машины, 1966
21966
Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду
ВВ Бабич
12009
АДАПТАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АГРОФІРМА «ПОСТОЛІВСЬКА»)
ВВ БАБИЧ
2018
Особливості психогенних параноїчних психозів, асоційованих з антитерористичною операцією, у мирного населення
ВО Процик, ВВ Бабич, СА Грязєв, ТО Михеєва
Архів психіатрії, 19-27, 2015
2015
ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА (КОГНИТИВНО-РЕВЕРСИВНЫЙ ПОДХОД)
МВ Маркова, СА Бахтиярова, ВВ Бабич, НМ Степанова, ИА Лысенко
ЖУРНАЛ ПСИХИАТРИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 2, 30, 2008
2008
К вопросу продления срока эксплуатации несущих металлический конструкций покрытий зданий
ВИ Большаков, ВВ Бабич, ИА Сабадырь
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 4-11, 2007
2007
Опыт применения термоупрочненных сталей
ВВ Бабич
Металлические конструкции : взгляд в прошлое и будущее : сб. докл. VIII Укр …, 2004
2004
Оптимальне проектування балки з урахуванням можливості появи тріщини
ВВ Бабич, ВО Бараненко, ОС Шапляк
Металлические конструкции : взгляд в прошлое и будущее : сб. докл. VIII Укр …, 2004
2004
Бабич, В. В. ; Писанка, Н. М. ; Флоров, И. К.
термически упрочненная с прокатного нагрева в конструкциях стрел кранов ...
Промышленное строительство и инженерные сооружения, 1969
1969
Расчет устойчивости составных решетчатых стержней переменного сечения
ВВ Бабич
Вестник машиностроения, 1967
1967
Механизация работ по надвижке доменной печи
ВВ Бабич
Механизация строительства, 12–15, 1964
1964
Из опыта монтажа строительных конструкций комплекса аглофабрики
НМ Козлова, ВВ Бабич
Промышленное строительство, 9 – 12, 1964
1964
Монтаж конструкций цеха шарикоподшипниковых труб
ВВ Бабич, ПА Тарушкин
Промышленное строительство, 22-25, 1964
1964
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСІЙ ПРИ НЕВРОТИЧНИХ ТА СОМАТОФОРМНИХ РОЗЛАДАХ
ОК Напрєєнко, ВВ Бабич, СД Вєтров, ЛІ Юнда, ГО Поладко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20