Подписаться
Тамара Дацко, Tamara Datsko
Тамара Дацко, Tamara Datsko
доцент кафедри патологічної анатомії; associate professor
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Computer diagnostic tools based on biomedical image analysis
O Berezsky, O Pitsun, S Verbovyy, T Datsko, A Bodnar
2017 14th International Conference The Experience of Designing and …, 2017
182017
An intelligent system for cytological and histological image analysis
O Berezsky, G Melnyk, T Datsko, S Verbovy
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in …, 2015
152015
Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень
ОМ Березький, ГМ Мельник, ЮМ Батько, ТВ Дацко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (13), 2013
152013
Fuzzy system diagnosing of precancerous and cancerous conditions of the breast
O Berezsky, S Verbovyy, L Dubchak, T Datsko
2016 XIth International Scientific and Technical Conference Computer …, 2016
142016
The Intelligent System for Diagnosing Breast Cancers Based on Image Analysis.
TD Oleg Berezsky, Sergiy Verbovyy
Information Technologies in Innovation Business (ITIB), P.27-30., 2015
14*2015
База даних цитологічних і гістологічних зображень ауто-та ксеногенних тканин
ОМ Березький, ГМ Мельник, ТВ Дацко, СО Вербовий
Науковий вісник НЛТУ України 24 (10), 2014
112014
Fuzzy system for breast disease diagnosing based on image analysis
O Berezsky, L Dubchak, N Batryn, K Berezska, O Pitsun, Y Batko, ...
CEUR Workshop Proceedings, 69-83, 2019
102019
Modern Automated Microscopy Systems in Oncology.
OM Berezsky, O Pitsun, N Batryn, T Datsko, K Berezska, L Dubchak
IDDM, 311-325, 2018
102018
Fuzzy System of Diagnosing in Oncology Telemedicine
TD Oleh BEREZSKY, Serhiy VERBOVYY, Lesia DUBCHAK
Sensors & Transducers 208 (Issue 1), pp. 32-38, 2017
102017
Enterosorption combinet with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity
VGN O.O.Shevchyk, K.I. Bardakchivska, T.V. Datsko, A.S.Volska, K.A.Posokhova ...
Experimental Oncology, P.172-175., 2016
102016
Розроблення реляційної бази даних інтелектуальної системи автоматизованої мікроскопії
ОМ Березький, ОЙ Піцун, СО Вербовий, ТВ Дацко
Науковий вісник НЛТУ України 27 (5), 125-129, 2017
72017
Relational database of intelligent automated microscopy system
OM Berezky, OY Pitsun, SO Verbovyi, TV Datsko
Scientific Bulletin of UNFU 27 (5), 125-129, 2017
72017
Методи, алгоритми і програмні засоби опрацювання біомедичних зображень
ОМ Березький, ЮМ Батько, КМ Березька, СО Вербовий, ТВ Дацко, ...
62017
Морфо-функціональний стан печінки в умовах тяжкої травми, поєднаної з механічним дефектом шкіри, та його корекція ксенодермопластикою
АА Гудима, ТЯ Секела, ТВ Дацко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
62009
Fuzzy knowledge base for diagnosing breast cancer pathological processes
L Dubchak, S Verbovyy, K Berezska, T Datsko
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2017
52017
Rozroblennya relyatsiynoyi bazy danykh intelektual'noyi systemy avtomatyzovanoyi mikroskopiyi
OM Berez'kyy, OY Pitsun, SO Verbovyy, TV Datsko
Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats'. L'viv …, 2017
52017
Інтелектуальна система аналізу зображень ауто-та ксеногенних тканин
ОМ Березький, ГМ Мельник, КМ Березька, ТВ Дацко
Науковий вісник НЛТУ України 24 (11), 2014
52014
Fedoniuk LYa
I YaI, OM Oleshchuk, TV Datsko
Osoblyvosti pokaznykiv prooksydantno-antyoksydantnoho homeostazu …, 0
5
Зміни морфофункціонального стану печінки щурів при гострій інтоксикації тетрахлорметаном на фоні введення L-аргініну та глутаргіну
ОМ Олещук, ТВ Дацко
Світ медицини та біології, 24-28, 2007
42007
HCl-індукований гострий респіраторний дистрес-синдром
АА Гудима, МІ Марущак, ГГ Габор, ТВ Дацко, АВ Доброродній
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 39-41, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20