Карпенко Олена Олексіївна=Karpenko Olena O.
Карпенко Олена Олексіївна=Karpenko Olena O.
Associate Professor, PhD, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасне діловодство
ОО Карпенко, ММ Матліна
Харків: НАУ «ХАІ, 2009
192009
Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти
ОО Карпенко
спец.: 07.00. 08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавсвтво …, 2005
172005
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис [Електронний ресурс]
ОО Карпенко
http://library.khai.edu/library/fulltexts/doc/Karpenko_Analitiko_Sintetichna.pdf, 2020
8*2020
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис
О Карпенко
https://www.twirpx.com/file/971159/, 2010
82010
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис: навч. посіб.
ОО Карпенко
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ, 2008
82008
Синергетичний підхід до управління документними комунікаціями у ВНЗ
О Карпенко
Вісник Книжкової палати, 51-53, 2014
72014
Концепція професійного спрямування: навч. посіб. для студ. спец.«Документозн. та інформ. діяльність»
ОО Карпенко
Х.: Нац. aерокосм. Ун-т «Харк. авіац. ін 2008, 48, 2008
52008
Методика викладання документознавства як фундаментальної навчальної дисципліни в підготовці фахівців-документознавців
ОО Карпенко
Гуманітарний часопис, 123-128, 2007
52007
Аналітико-синтетична обробка документної інформації
ОО Карпенко
ОО Карпенко.− Харків, 2010
42010
Архівознавство: навч. посіб.
КЮ Нефедов, ОО Карпенко
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін 2008, 82, 2008
42008
Трансформацiя навчальної книги в умовах iнформатизацiї вищої освiти: дис.… канд. пед. наук: 07.00. 08-Х., 2005.-235 с.
ОО Карпенко
42005
Структурно-функціональні особливості сучасного підручника
ОО Карпенко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр, 173-182, 2006
32006
Трансформація підручника в соціально-культурномурозвитку суспільства
ОО Карпенко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фізичного виховання і спорту, 50-58, 2002
32002
Проблеми функціонування механізму трансферу наукових технологій освітньої діяльності в логістиці
О Карпенко, С Ковальчук, Ю Вовк, І Гирила, О Шевчук, М Януш
Соціально-економічні проблеми і держава, 114-119, 2016
22016
Strategies of enchancing professionally oriented foreign language competence in higher education
OO Karpenko
Міжнародний науковий журнал, 68-70, 2016
22016
Сучасне діловодство. Навчальний посібник
ОО Карпенко, ММ Матліна
Харків:«ХАІ» Ю, 2009
22009
Типологічна модель навчальної книги
ОО Карпенко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр, 12-13, 2004
22004
Еволюція уявлень про підручник у філософії освіти
ОО Карпенко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб наук. пр, 185-193, 2003
22003
Information culture as a component of professional competence of graduates in university learning environment
OO Karpenko
Актуальные научные исследования в современном мире, 39-42, 2017
12017
Основні вимоги до навчальної інформації в сучасному підручнику [Електронний ресурс]
О Карпенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
12007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20