Олена Олексіївна Карпенко = Olena O. Karpenko
Олена Олексіївна Карпенко = Olena O. Karpenko
Associate Professor, PhD, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
Підтверджена електронна адреса в khai.edu - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти
ОО Карпенко
спец.: 07.00. 08 „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавсвтво …, 2005
162005
Сучасне діловодство
ОО Карпенко, ММ Матліна
Харків: НАУ «ХАІ, 2009
152009
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис: навч. посіб.
ОО Карпенко
Х.: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ, 2008
62008
Концепція професійного спрямування: навч. посіб. для студ. спец.«Документозн. та інформ. діяльність»
ОО Карпенко
Х.: Нац. aерокосм. Ун-т «Харк. авіац. ін 2008, 48, 2008
52008
Синергетичний підхід до управління документними комунікаціями у ВНЗ
О Карпенко
Вісник Книжкової палати, 51-53, 2014
32014
Методика викладання документознавства як фундаментальної навчальної дисципліни в підготовці фахівців-документознавців
ОО Карпенко
Гуманітарний часопис, 123-128, 2007
32007
Структурно-функціональні особливості сучасного підручника
ОО Карпенко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр, 173-182, 2006
32006
Трансформація підручника в соціально-культурномурозвитку суспільства
ОО Карпенко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фізичного виховання і спорту, 50-58, 2002
32002
Сучасне діловодство. Навчальний посібник
ОО Карпенко, ММ Матліна
Харків:«ХАІ» Ю, 2009
22009
Типологічна модель навчальної книги
ОО Карпенко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр, 12-13, 2004
22004
Еволюція уявлень про підручник у філософії освіти
ОО Карпенко
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб наук. пр, 185-193, 2003
22003
Основні вимоги до навчальної інформації в сучасному підручнику [Електронний ресурс]
О Карпенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
12007
Трансформація навчальної книги в документному потоці інформаційного суспільства
ОО Карпенко
Гуманітарний часопис, 119–123-119–123, 2005
12005
INFORMATION CULTURE AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF GRADUATES IN UNIVERSITY LEARNING ENVIRONMENT
OO Karpenko
Актуальные научные исследования в современном мире 1 (4-1), 39-42, 2017
2017
Information culture as a component of professional competence of librarians in the information society
OO Karpenko
2016
Strategies of enchancing professionally oriented foreign language competence in higher education
OO Karpenko
Міжнародний науковий журнал, 68-70, 2016
2016
Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги
О Карпенко
Бібліотечний вісник, 32-33, 2015
2015
Основные требования к учебной информации в современном учебнике
ЕА Карпенко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2007
2007
INFORMATION CULTURE AS A MEANS OF ENHANCING PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION 2016
O KARPENKO
CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE, 59, 0
STRATEGIES OF ENCHANCING PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE IN HIGHER EDUCATION
ЕА Карпенко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20