Follow
Other namesPetro Zhuk
" ... "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
- : / . . ˳, .
˳,
.: , 2014
75*2014
:
, ѳ
, 16-22, 2017
60*2017
̲Ͳ в : , , ز IJ
,
, 104-113, 2016
36*2016
, ,
, 41-51, 2017
33*2017
Ͳ ̲Ͳ-в Ͳ
- , 20-25, 2015
32*2015
-
, , , , , .
: ., 1990
311990
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
30*2018
, 66-75, 2014
19*2014
- :
, , , .
" .. ", 2016
18*2016
, 75-85, 2012
16*2012
-
, , , , , .
. , 1985
161985
Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: vektory realnoho postupu: natsionalna dopovid [The socio-economic potential of the sustainable
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyiv: PI IEESD of the NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2017
14*2017
,
, 4-11, 2013
14*2013
-
,
, 7-16, 2010
14*2010
,
,
: : . .-ꠅ, 1993
131993
, , , , .
, 1984
131984
,
. 2015. - 4., 66- 72, 2015
12*2015
, 5-13, 2015
12*2015
, 120-126, 2003
112003
Pryrodno-resursnyy potentsial ta pryrodnyy kapital u paradyhmi staloho rozvytku Karpat skoho rehionu [Natural resources capacity and nature capital in the paradigm of
PV Zhuk
Sotsialno ekonomi hni problemy su hasnoho periodu Ukrayiny So io E, 2013
10*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20