Подписаться
Петро Жук
Петро Жук
Другие именаPetro Zhuk, P.V. Zhuk
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління
ПВ Жук, ЗО Сірик
Регіональна економіка, 16-22, 2017
67*2017
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
67*2014
РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПОДАЛЬШІ ДІЇ
В Кравців, П Жук
Стратегічна панорама, 104-113, 2016
36*2016
Социально-экологические системы как объект управления
Г Бачинский, В Мамонов, Ю Марков, В Казначеев, П Жук, и др.
Новосибирск: Наука., 1990
341990
Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності
В Кравців, І Сторонянська, П Жук
Економіка України, 41-51, 2017
33*2017
АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ
П Жук
Соціально-економічні прблеми сучасного періоду України, 20-25, 2015
32*2015
Detsentralizatsiia v Ukraini ta yii vplyv na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: metodychni pidkhody ta rezultaty otsiniuvannia [Decentralization in Ukraine and its …
IZ Storonianska
Lviv, IRD of NAS of Ukraine 144, 2018
30*2018
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування
В Кравців, І Сторонянська, П Жук, та ін.
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України", 2016
20*2016
Методологічні основи та практичні завдання сталого розвитку гірських територій України
П Жук
Регіональна економіка, 66-75, 2014
19*2014
Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України
П Жук
Регіональна економіка, 75-85, 2012
16*2012
Социально-экономический потенциал региона
М Долишний, Г Анисимова, Я Антонюк, А Бевзюк, П Жук, и др.
Наук. думка, 1985
161985
Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні
В Кравців, П Жук
Регіональна економіка, 7-16, 2010
15*2010
Sotsialnoekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: vektory realnoho postupu: natsionalna dopovid [Socio-economic potential for sustainable development …
EM Libanova, MA Khvesyk
Kyiv: PI IEESD of the NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2017
14*2017
Рекреаційний потенціал Українських, Карпат і перспективи його використання
П Жук, В Кравців
Українські Карпати: проблеми і перспективи: матеріали міжнар. наук.-прак …, 1993
131993
Карпатский рекреационный комплекс
М Долишний, М Нудедьман, С Трохимчук, П Жук, и др.
Наукова думка, 1984
131984
Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні
В Кравців, П Жук
Регіональна економіка. – 2015. - № 4., 66- 72, 2015
12*2015
Методичні підходи до моделювання територіальних громад базового рівня у процесі адміністративнотериторіальної реформи в Україні
П Жук
Регіональна економіка, 5-13, 2015
12*2015
Pryrodno-resursnyy potentsial ta pryrodnyy kapital u paradyhmi staloho rozvytku Karpat· skoho rehionu [Natural resources capacity and nature capital in the paradigm of …
PV Zhuk
Sotsialno ekonomi hni problemy su hasnoho periodu Ukrayiny So io E …, 2013
12*2013
Концептуальні приниципи розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат
В Кравців, П Жук
Економіка України, 4-11, 2013
12*2013
Планування діяльності підрозділів банку з урахуванням особливостей території їх розташування
П Жук
Регіональна економіка, 120-126, 2003
112003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20