маринів наталія
TitleCited byYear
Податкова перевірка як організаційно-правова форма реалізації податкового контролю
НА Маринів
дис.… канд. юрид. наук, 2007
412007
Проблемні аспекти визначення поняття податкового контролю в Україні
Н Маринів
Право України, 46, 2007
92007
Правові принципи проведення податкових перевірок
НА Маринів, НА Марынив
Право, 2012
42012
Місце податкової перевірки в системі податкового контролю
Н Маринів
Вісник академії правових наук, 161-167, 2005
42005
Податковий облік як спосіб здійснення податкового контролю
НА Маринів, НА Марынив
Національна академія правових наук України, 2014
22014
Проведення ревізій та перевірок у кримінальному провадженні :дисонанс законодавства та правозастосовної практики
НА Маринів, ОВ Капліна
Підприємництво, господарство і право, 197-206, 2018
2018
Податкове право: посіб.для підгот.до іспитів/І.М. Бондаренко, О.О.Головашевич, М.І.Дамірчиєв та ін.; за ред. О.О.Головашевича
НА Маринів
2018
Податковий контроль
НА Маринів
Податкове право України:підручник / О.О.Головашевич, А.М.Котенко, Є.М.Смичок …, 2018
2018
ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
НА Маринів
Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки …, 2017
2017
Недотримання строків у податкових відносинах: чи завжди настають наслідки?
НА Маринів
Юридичний науковий електронний журнал, 215-218, 2017
2017
Адвокат як суб’єкт доказування в адміністративному судочинстві України при вирішенні податкових спорів
НА Маринів, НА Марынив
Paneuropska vysoka skola, Bratislava, 2015
2015
Правові аспекти оподаткування адвокатів як самозайнятих осіб
НА Маринів
Юрист України, 82-86, 2014
2014
До питання про правову природу податкової перевірки
НА Маринів
Юрист України, 118-122, 2013
2013
Проблеми правового регулювання Інтернет-ЗМІ
ВВ Кущ, НА Маринів, НА Марынив
Сумський державний університет, 2013
2013
камеральні перевірки в системі податкового контролю
НА маринів
науковий вісник Чернівецького університету, 94-98, 2005
2005
НЕДОТРИМАННЯ СТРОКІВ У ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ЧИ ЗАВЖДИ НАСТАЮТЬ НАСЛІДКИ? FAILURE TO MEET DEADLINES IN TAX LEGAL RELATIONS: ARE THERE ALWAYS CONSEQUENCES?
НА Маринів
Юридичний науковий електронний журнал–електронне наукове фахове, 215, 0
кандидат юридичних наук, адвокат
НА Маринів
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВА ПЕРЕВІРКА»
ДМ Реви, НА Маринів, ДЄ Нелюбіна, ВМ Дружиніна, АЮ Головiна, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18