Oleksandr Terentiev / Александр Терентьев / Олександр Терентьєв / Terentyev / Terent’yev
Oleksandr Terentiev / Александр Терентьев / Олександр Терентьєв / Terentyev / Terent’yev
Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Построение и методы обучения байесовских сетей
ТАН Бидюк П.И.
Таврический вестник информатики и математики 2, 139–153, 2004
60*2004
Methods of constructing Bayesian networks based on scoring functions
TAN Zgurovskii M.Z., Bidyuk P.I.
Cybernetic and system analysis 44 (2), 219-224, 2008
392008
Эвристический метод построения байесовских сетей
БПИ Терентьев А.Н.
Математические машины и системы 3, 12-23, 2006
302006
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних
ТОМ Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В.
Наукові вісті НТУУ “КПІ” 1, 48-61, 2011
29*2011
Методы построения байесовских сетей на основе оценочных функций
ТАН Згуровский М.З., Бидюк П.И.
Кибернетика и системный анализ 2, 81-88, 2008
222008
SAS BASE: Основы программирования
КРИ Терентьев А.Н., Домрачев В.Н.
К: Эдельвейс, 2014
192014
Construction and methods of learning of Bayesian networks
GAS Bidyuk P.I., Terent’yev A.N.
Cybernetic and system analysis 41 (4), 587-598, 2005
172005
Метод вероятностного вывода в байесовских сетях по обучающим данным
ТАН Бидюк П.И.
Кибернетика и системный анали 3, 93-99, 2007
162007
Bayesian Networks in Decision Support Systems
MZ Zgurovsky, PI Bidyuk, OM Terentyev, TI Prosyankina-Zharova
Edelweis, Kyiv, 2015
15*2015
Bayesian network as instrument of intelligent data analysis
KLA Terent’yev A.N., Bidyuk P.I.
Journal of automation and information sciences 39, 28-38, 2007
132007
Сравнение методов интеллектуального анализа данных при оценивании кредитоспособности физических лиц
МНЮ Терентьев А.Н., Бидюк П.И., Миронова А.В.
Проблемы управления и информатики 5, 141–149, 2009
112009
Методы построения байесовских сетей
БПИ Терентьев А.Н.
Межведомственный научно-технический сборник „Адаптивные системы …, 2005
112005
Математична модель управління питомою поверхневою енергією руйнування гірських порід
ОМ Терентьєв, ІМ Стрельцова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
102013
Алгоритм вероятностного вывода в байесовских сетях
КЛО Терентьев О.М., Бидюк П. І.
Системні дослідження та інформаційні технології 2, 107-111, 2009
9*2009
Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних
КММ Бідюк П.І., Терентьєв О.М.
Вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 6-16, 2010
8*2010
Алгоритм вероятностного вывода в байесовских сетях /
КЛА Терентьев А.Н., Бидюк П. И.
Системный анализ и информационный технологии: сб. науч. трудов по материалам …, 2007
82007
Байесовская сеть – инструмент интеллектуального анализа данных
КЛА Терентьев А.Н., Бидюк П.И.
Проблемы управления и информатики. 4, 83–92, 2007
82007
Comparison of Data Mining Methods while Credit Rating of Natural Persons
MNY Terentyev A. N., Bidyuk P. I., Mironova A. V.
Journal of automation and information sciences 41, 71-80, 2009
72009
Системна методика побудови байєсових мереж
ТОМ Згуровський М.З., Бідюк П.І.
“Наукові вісті” НТУУ “КПІ” 4, 47–61, 2007
72007
Прикладна статистика
ПІ Бідюк, ОМ Терентьєв, ТІ Просянкіна-Жарова
ПП «ТД» Едельвейс і К», 2013
6*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20