Підписатись
Oleksandr Terentiev / Александр Терентьев / Олександр Терентьєв / Terentyev / Terent’yev
Oleksandr Terentiev / Александр Терентьев / Олександр Терентьєв / Terentyev / Terent’yev
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Построение и методы обучения байесовских сетей
ТАН Бидюк П.И.
Таврический вестник информатики и математики 2, 139–153, 2004
78*2004
Methods of constructing Bayesian networks based on scoring functions
TAN Zgurovskii M.Z., Bidyuk P.I.
Cybernetic and system analysis 44 (2), 219-224, 2008
502008
Эвристический метод построения байесовских сетей
БПИ Терентьев А.Н.
Математические машины и системы 3, 12-23, 2006
332006
Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних
ТОМ Бідюк П.І., Кузнєцова Н.В.
Наукові вісті НТУУ “КПІ” 1, 48-61, 2011
31*2011
Bayesian Networks in Decision Support Systems
MZ Zgurovsky, PI Bidyuk, OM Terentyev, TI Prosyankina-Zharova
Kyiv, Ukraine: Edelweiss, 2015
28*2015
Методы построения байесовских сетей на основе оценочных функций
ТАН Згуровский М.З., Бидюк П.И.
Кибернетика и системный анализ 2, 81-88, 2008
242008
Bayesian network as instrument of intelligent data analysis
KLA Terent’yev A.N., Bidyuk P.I.
Journal of automation and information sciences 39, 28-38, 2007
212007
Construction and methods of learning of Bayesian networks
GAS Bidyuk P.I., Terent’yev A.N.
Cybernetic and system analysis 41 (4), 587-598, 2005
212005
SAS BASE: Основы программирования
КРИ Терентьев А.Н., Домрачев В.Н.
К: Эдельвейс, 2014
192014
Метод вероятностного вывода в байесовских сетях по обучающим данным
ТАН Бидюк П.И.
Кибернетика и системный анали 3, 93-99, 2007
192007
Прикладна статистика
ПІ Бідюк, ОМ Терентьєв, ТІ Просянкіна-Жарова
ПП «ТД» Едельвейс і К», 2013
16*2013
Методы построения байесовских сетей
БПИ Терентьев А.Н.
Межведомственный научно-технический сборник „Адаптивные системы …, 2005
132005
Байєсівські мережі в технологіях інтелектуального аналізу даних
КММ Бідюк П.І., Терентьєв О.М.
Вісник Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 6-16, 2010
12*2010
Сравнение методов интеллектуального анализа данных при оценивании кредитоспособности физических лиц
МНЮ Терентьев А.Н., Бидюк П.И., Миронова А.В.
Проблемы управления и информатики 5, 141–149, 2009
122009
Modelling nonlinear nonstationary processes in macroeconomy and finances
P Bidyuk, T Prosyankina-Zharova, O Terentiev
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2018
102018
Алгоритм вероятностного вывода в байесовских сетях
КЛО Терентьев О.М., Бидюк П. І.
Системні дослідження та інформаційні технології 2, 107-111, 2009
102009
Алгоритм вероятностного вывода в байесовских сетях /
КЛА Терентьев А.Н., Бидюк П. И.
Системный анализ и информационный технологии: сб. науч. трудов по материалам …, 2007
102007
Математична модель управління питомою поверхневою енергією руйнування гірських порід
ОМ Терентьєв, ІМ Стрельцова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2013
92013
Аналіз випадкових процесів за допомогою швидкого перетворення Фур’є
КАО Терентьєв О.М.
Праці Таврійського державного агротехнічного університету 10 (10), 158-162, 2010
8*2010
Comparison of Data Mining Methods while Credit Rating of Natural Persons
MNY Terentyev A. N., Bidyuk P. I., Mironova A. V.
Journal of automation and information sciences 41, 71-80, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20